AKER KİMYA

UYGULAMA

YAPILARDA SU İZOLASYONU

Favoriler
Category

YAPILARDA SU İZOLASYONUN ÖNEMİ

 

Yapılarda su izolasyonunun önemi:Yapılarımızın yaşam kaynağı su izolasyonudur.Sudaki ve havadaki oksijen insanlar başta olmak üzere bütün canlı türlerinin yaşam kaynağıdır. İnsan için oksijen ne ise su yalıtımı da inşaat için geçerlidir,su ve nemin olduğu alanda bulunan beton, ahşap, taş, demir gibi materyaller suyun ve sülfatın zararlı etkilerine maruz kalırsa uzun süre yaşayamaz. Yapılar yukarıda sıraladığımız ürünler kullanılarak yapılmaktadır. Suyun betona, demir donatıya ve ahşap yapıya vermiş olduğu olumsuz etkilerden yapılarımızı su izolasyonu yaparak koruyabilir ve yapılarımızın daha uzun süresağlıklı bir şekilde ayakta kalmasını sağlarız. Yapılarımızın sağlamlığı ve kalitesi; içinde yaşayanların sağlıklı ve konforlubir hayat yaşamasını ve depremlerin yıkıcı etkisinden korunmasını sağlar.Su İzolasyonu güvenli, sağlam ve huzurlu yapılarda kalabilmek için gereken en önemli etkenlerin başında gelir. Su yalıtımı uygulanmayan yapılarda ise, dış ve iç etkenler gibi her hangi bir sebepten yapı donatısına sızan su, biriktiği veya sızdığı alanda donarak veya kimyasal reaksiyona girerek donatının veya betonun özelliğini yitirmesine ve yapının dayanım gücünün düşmesine yol açar. Yapı ile temas eden suyun binalara verdiği zarar, sadece bizlerin iç ve dış yüzeyde göz ile görülen kısmı değildir. Betonun içindeki demir donatı ve betona vermiş olduğu tahribatgözle görülemez. Ancak suya maruz kalan yapılarda demir donatı korozyona uğrar ve yapının taşıma gücünü azaltır. Taşıma dayanımı azalan yapılarda iseufak bir depreme maruz kalındığında sonuç olarak istemediğimiz felaketlere sebebiyet verebilir.

YAPILARDA SU İZOLASYON MALZEMESİ

Yapılarımızda su yalıtımı malzemeleri geçmişte temelden çatıya kadar tüm yapı elemanlarının maruzkalacağı suyun zararlı etkilerinden korumak için bilinçli veya bilinçsiz şekilde kullanıldı ve kullanılmaya devam etmektedir.

Yapı yapılmasına karar verildiğinde mühendisler tarafından projelendirilir, statik hesaplamalar yapılır, yapının ne kadar yük taşıyacağı, yüksekliği gibi çalışmalar tamamlanır ve yapı oluşturulurken ona göre demir ve beton kullanılır. Yapıda kullanılan beton ve donatınınzaman içerisinde gücünden ve dayanımından bir şey kaybetmemesi için mutlaka su izolasyonu malzemeleri kullanılmalı, yapılarımız koruma altına alınmalıdır.

Yapılarda kullanılacak su izolasyonu ürünleri ile ilgili seçim yapılırken dikkatli davranmalı (bilinçsiz malzeme kullanılmamalı) yalıtım uzmanlarından destek alınmalıdır. Malzeme alımında seçici olunmalı ürünün uygulama yapılacağı alana ve uygulamanın mevsim şartlarına uyumlu olup olmadığına dikkat edilmeli yeni ürünlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Yapıyı kullanıldığı alanda suyun zararlı etkilerine karşı koruyabilecek yapıya katkı sunabilenyapının taşıyıcılığından ve dayanıklılığından bir şey kaybettirmeden binanın ömrü boyunca görevini sürdürebilen ürünler olmalıdır.

SU YALITIM UYGULAMANIN ÖNEMİ

Yapılarda su yalıtımımalzemesi seçimi kadar doğru su izolasyonuuygulamasıda önemlidir. Su izolasyonu proje ile başlayıp temellerde atılan betonda kullanılan su geçirimsizlik beton katkısı ile devam eder, kuyu temel, asansör kuyusu, perde beton, ıslak zemin, balkon teras, peyzaj, çatı teras ve çatıda bitirilir. Su İzolasyonu uygulaması yapılırken uygulama ekibi yoldan geçen değil, tek gayesi sadece para kazanmak olmayan bu işi zanaat edinmiş, iş ahlakı olan, yapılan yapılarda insanların yaşayacağını bilen bilinçli ahilik kültürüne sahip çıkan kişilere iş yaptırılmasını önermekteyim. İşverenler uygulamacı seçerken sadece birim fiyat odaklı usta seçmemeli yukarıdaki kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Yapılan su izolasyonu uygulaması firma ve şahıs uygulamacılar tarafından sözleşme ile garanti altına alınmalıdır.

Doğru su izolasyon ürünü ve doğru su yalıtım uygulaması ile yapılan yapılar daha dayanıklı ve daha uzun yıllar hizmet vermekte ve canlar ve mallar yok olmamakta daha konforlu bir yaşam sunulmaktadır.

Yapılar oluşturulur iken yalıtıma yapılan harcama günümüzün bazı yapı üretenler sadece para kazanmayı hedefleyenler para kazanma,dünyalık biriktirme hırsı ile yanlışlar üzerine yapıyı oluşturarak sağlıksız ve daha az ömürlü yapılar üretilmiş olunur iken ülke ekonomisine ve insan sağlığına zarar verilmektedir, Yapıda izolasyon için bilinçli harcanan masraf değil tasarruftur, enerji verimliliği bakımından, içinde yaşayanların sağlığı bakımından ve yapının yıllarca hizmet vermesi açısından ülke ekonomisine katkısı büyüktür.