AKER KİMYA

ARITMA KİMYASALLARI

MANGAN SÜLFAT

Mangan sülfat, MnSO4 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Ticari açıdan önemli bir mangan(II) tuzudur. Manganez cevherlerinin sülfirik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir. Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratlardan oluşur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır.

Favoriler

MANGAN SÜLFAT ÖZELLİKLERİ

Fiziksel görünümü beyaz kristal formdadır.

Metanol içinde çok az çözünür.

850 °C üzerinde ayrışarak bozunmaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CAS NUMARASI: 7785-87-7

EC NUMARASI: 232-089-9

KİMYASAL ADI: Mangan Sülfat, Manganez sülfat, Mangan Sülfat Monohidrat

MOLEKÜL FORMÜLÜ: MnSO4

MOLAR KÜTLE: 151.001 g/mol (susuz)

169.02 g/mol(monohidrat)

223.07 g/mol (tetrahidrat)

277.11 g/mol (heptahidrat)

YOĞUNLUK: 3.25 g/cm³ (susuz)

2.95 g/cm³ (monohidrat)

2.107 g/cm³ (tetrahidrat)

ERİME NOKTASI: 710 °C (susuz)

27 °C (tetrahidrat)

KAYNAMA NOKTASI: 850 °C (susuz)

ÇÖZÜNÜRLÜK (SU İÇİNDE): 52 g/ml (5°C)

70 g/ml (70°C)

ÇÖZÜNÜRLÜK: Metanolde çok az çözünür. Eter ve etanolde çözünmez.

 

KULLANIM ALANLARI

İçme suların arıtılmasında kullanılır.

Mera hayvanların mangan eksikliğini gidermek ve sağlıklı büyümesi için mangan sülfat takviyeli kimyasal ürünlerde kullanılır.

Seramik sektöründe, dezenfeksiyon işleminde kullanılır.

Lityum iyon pillerin ve normal pillerin imalatında kullanılır.

Kireçli topraklarda, alkalin topraklarda mangan eksikliğinin giderilmesi amacıyla gübre üretiminde kullanılır.

Boya sektöründe vernikler ve renkli maddelerde kurutma maddesi olarak kullanılır.

Manganez ve alüminyum içerikli alaşımların korozyona uğramaması için mangan sülfat kullanılır.

Çelik yapım aşamasında dayanıklılığı arttırmak amacıyla kullanılır.

Kimya sektöründe indirgeme-yükseltgeme tepkimelerinde kullanılmaktadır. Elektrolit manganez üretiminde de kullanılır.

Maden cevheri yüzdürmede kullanılır.

Veteriner ilaçlarında, katalizör görevinde, mantar giderici, gıda destekleyici gibi birçok kullanım alanı mevcuttur.

 

AMBALAJ

25 kg ambalajlar halinde.

 

DEPOLAMA

Serin ve nem olmayan yerde ve kapalı ambalajlarda muhafaza edilmelidir.