AKER KİMYA

UYGULAMA

HORASAN HARCI

Favoriler
Category

HORASAN HARCI

HORASAN HARCI NEDİR?

Horasan harcı olarak bilinen harç nedir; eski tarihlerde mutfak eşyaları topraktan yapılıp pişirilirdi. Çatılar için tuğlave kiremitler de kilden yapılarak pişirilmekteydi. Günümüz de de pişirme yöntemi modern çağın teknolojisine uyarlanarak kullanılmakta. Horasan harcında ise imalat esnasında kırılan veya defolu olan pişirilen malzemeler kullanılmaktadır. Horasan harcı olarak bilinen harc’ın içinde pişirilmiş; çömlek, testi, kiremit ve tuğlalar kırılıp ezilerek toz haline getirilmiş olan malzeme agrega olarak kullanılmakta ve elyaf yerine saman veya keçi kılı ilave edilerek elde edilen karışıma horasan harcı denilmektedir.

HORASAN HARCININ SAĞLAMLIĞI

Eski dönemlerde yapı ustaları horasan harcını tercih etmiş. Yapmış oldukları yapılarda kullanmışlar. Günümüze ulaşmış olan, zamana karşı meydan okuyan birçok tarihi kalıntı yapılarda horasan harcı kullanmışlar ve aynı zamanda horasan harcının deniz suyuna dirençli olduğu gözlemlenmiş. Hamam gibi imalatlarda ve deniz kenarında bulunan yapılarda horasan harcının uzun ömürlü olduğunu ve mukavemetini yaşayan tarihi yapılarla ispatlanmıştır.

HORASAN HARCININ TARİHİ

Horasan harcı adını İran’ ın Horasan kentinden almış: Horasan harcının tarihi net bilinmemekle birlikte İlk kullanımı eski Yunanlılar veya Miladi başlangıcına dayandığı tarihi kalıntıların izlerinden tahmin edilmektedir, horasan harcı kullanımı, geçmiş tarihte yapı malzemelerinde bağlayıcı olarak çimento keşfedilmeden önce, taş, tuğla ve çeşitli örgü ve sıvadalar da bağlayıcı olarak kireç kullanılmış, sadece kireç ve kum kullanılan harçlar daha az mukavemette olduğu için,  geliştirilerek mukavemeti yüksek olan horasan harcı elde edilmiş, taş ve kerpiçlerin birleştirilmesinde kerpiçle aynı mukavemette olan horasan harçları yapı elamanlarında Romalılar, Bizans, Selçuklular, Osmanlılar horasan harcını hamam, su kemerleri, cami, kervansaray, konutlar ve hayvan barınakların yapılarında kullanmışlar.

HORASAN HARCININ GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

Horasan harcı günümüzdeki yeri: Eski tarihi eserlerin koruma ve onarım (restorasyon ve konservasyon) ve bakım aşamalarından kullanılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada bulunan tarihe ışık tutan tarihi yapıların çoğunda horasan harcına rastlanmaktadır, Özellikle hamam, cami, kervan saray, kilise, kale surları, saray, medrese, köprü, su kemeri, çeşme, yığma konutlar gibi yapılarda rastlanmaktadır.

Tarihi yapıların onarım gerektiren alanların onarımında uygulanacak ürünler tarihte kullanılan ürünler ile örtüşmesi orijinalinden bir şey kaybetmemesi gerekmektedir.

Neslimize miras kalan tarihi eserin sorunlarının teşhisi kadar eserin orijinal malzemelerinin içeriklerinin ve niteliklerinin bilinerek yenileme çalışması ve yapılmalıdır.

Bu tür tarihi yapıların kuruna bilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için tarihi eserlerin üretiminde kullanılmış olan taş, tuğla, kil, harç ve diğer yapı malzemelerinin içerik ve niteliklerinin araştırılıp bilinmesi gerekmektedir, Tarihi yapıya has onarım malzemesi üretilmesi için bilgi ve belge gereklidir.

Eski tarihi eserlerin onarım için tarihin ışığında günümüzün gelişmiş ve gelişen teknolojisi ile birlikte yeterli bilgi belge elde ederek, tarihi yapıların onarımda kullanılacak horasan harcı ve diğer yapı onarım ürünlerini imalatında kullanılacak hammaddeleri özenle seçilerek imalatı AKER KİMYA tarafından yapılır. Bağlayıcısı kireç olan izotüm horasan harçları kendi içinde çeşitlilik göstermektedir

ÜLKEMİZDE KÜLTÜREL MİRAS 

Ülkemizdeki tarihi eser yapıların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan restorasyon ve koruma çalışmaları bir miktar hız kazanmış durumda. Son yıllarda tarihi yapılar yapılan kazılar ve restorasyon çalışmaları ile günyüzüne çıkarılmakta. Çarpık ve hızlı şehirleşmenin azizliğine uğrayan tarihi eserler bilinçsiz yapılan beton yapıların arasında yok olmaya yüz tutan birçok tarihi yapı, doğal izotüm horonsan harcı kullanılarak restorasyonu yapıldı ve yerli ve yabancı ziyaretçilerine sunuldu. Bu tür tarihi eserlerin restorasyonu ülke turizmine katkı sunmaktadır. Ülke geleceği için bizlerin üzerine düşen, çocuklarımızı eğitmeliyiz, insanlarımızı bilinçlendirmeliyiz tarihi yok olmaktan hep birlikte çalışarak koruyarak kurtarmalıyız. Elbirliği ve gönül birliği yaparak bize ulaşan tarihi ve günümüz tarihini gelecek kuşaklara temiz ve sağlam bir şekilde nesilden nesillere ulaştırmalıyız.

Aker kimya ailesi olarak tarihi eser yapılarımızın korunması için elinden geleni çalışmaları ile ortaya koymaktadır, günümüzde yapılan yapıları gelecek nesillere bugünün tarihi olarak ulaşabilmesi için yapının can damarı olan donatısını ve bağlayıcılarını koruyan su-ısı-ses ve yangın izolasyon malzemelerini üreterek tarih bilinci ile hizmet etmekteyiz.