AKER KİMYA

UYGULAMA

HARÇ KATKILARI

Favoriler
Category

HARÇ NEDİR?

Kum, su ve çimento veya alçı, kireç seçeneklerinden biri ile homojen vaziyete gelinceye kadar karıştırılan ve elde edilen karışıma harç denmektedir. Harç genelde sıva veya şap için el ile yapılan karışımlara verilen addır yapılışı organik kum mıcır veya inorganik çakıllın su çimento bir birleşimidir.

HARÇ KATKISI NEDİR?

Harç katkısı maddeleri organik veya inorganik bulunmaktadır, madde hali sıvı ve toz olarak mevcut. Harçların bileşimlerine ilave olarak harç yapım esnasında ilave edilen katkılara denmektedir.

İnsanlığın yakın ve uzak tarihinde harçların içine çeşitli katkı maddeleri kullanılagelmiş.  Mimar Sinan yaptığı eserlerde horasan harcı içine yumurta akı, keçi kılı ve saman gibi katkılar kullanmış.   Gelişen inşaat yapı sektöründe harç ve beton katkı maddeleri ilave edilen ürünleri sınıflandırır ve işlevini geliştirir, harç katkısı her yönden uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

HARÇ KATKILARI HARCA NE KAZANDIRIR?

Harç katkı malzemeleri harca ne kazandırır?

 • · Harcın işlenebilirliğini yükseltir.
 • · Çalışma kolaylığı sağlar,.
 • · Su Geçirimsizlik kazandırır, Katkı olarak kullanıldığı beton sertleştiğinde yapıdaki oluşan kılcal çatlaklardan su emmesini engeller.
 • · Çimentolu harçların aderansı yükselir.
 • · Sıva uygulamalarında duvara daha güzel yapışır, göğüs yapmaz.
 • · Yapılan uygulamalarda çatlamayı önler.
 • · Aşınma dayanımı yükselir.
 • · Yapılan harç performansını yükselir.
 • · Harcın nefes almasına izin verir su geçimine engel olur.
 • · Yapıdaki demir donatıyı korozyona karşı koruma altına alır.
 • · Kışın donmayı önler.
 • · Yazın su kaybını önler.
 • · Piriz hızlandır.
 • · Priz süresini uzatır.
 • · Yapılan uygulamalar daha uzun hizmet verir.
 • · Profesyonel uygulamacılar ve teknolojiyi takip eden ustalar ve tüketiciler harç katkı maddelerinden yararlanarak harçlarına özellikler kazandırmakta.
 • · Profesyonel kişiler uygulama yaptıkları yapıların servis ömrünü uzatmak için harç ve beton katkı maddeleri kullanarak gelecek tarihe eser bırakmaktadır.

HARÇ VE BETON KATKILARI

AKERKİM (İZO) PLUS SG, Çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşlukları doldurup su geçirimsizlik ve kolay işlenebilme özellikleri katan harç ve sıva katkı malzemesidir. Beton ve harç katkıları genel olarak betonun veya harcın suya karşı direncini arttırmak için geçirimliliği düşüren katkılar olarak üretilmiştir.

 • AKERKİM (İZO) PLUS PH,(su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak harcın prizini hızlandırır ve harcın dayanımını artırır, soğuk hava şartlarında harcı dondan korur, hazır sıvada, el ile hazırlanan harçlarda, şap ve betonlarda) katkı malzemesidir.
 • AKERKİM (İZO) LATEKS,( Yüksek aderans, mukavemet, su geçirimsizlik ve esneklik sağlayan, yüksek nitelikli harç ve sıvanın kimyasal ve mekanik mukavemeti artırmaya yönelik olarak geliştirilmiş kullanıma hazır çok amaçlı harç katkı malzemesidir.) çok amaçlı harç katkı malzemesidir.
 • AKERKİM (İZO) FRİZ 20- AKERKİM (İZO) FRİZ 10,( Su ile çimentonun hızlı reaksiyona girerek hızlı priz almasını sağlayan soğuk hava koşullarında betonu dondan koruyarak çabuk mukavemet almasına yardımcı olan priz hızlandırıcı ve akışkanlaştırıcı beton antifirizi malzemesidir.) beton antifirizi.
 • AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE,( Beton içerisinde çimento ile reaksiyona girerek betonu su geçirimsiz yapar.) betonu su geçirimsiz yapan, likit (sıvı)beton katkı malzemesi.
 • AKERKİM (İZO) ADD MİX,( Betonu suya karşı kilitleyen yeni nesil su izolasyon malzemesi) betonu sudan koruyan, beton toz katkı malzemesi

AKERKİM (İZO) PLUS SG, SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYAN HARÇ KATKISI

 • Kapiler boşlukları doldurup su geçirimsizliği sağlar.
 • Derine nüfuz eder.
 • İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
 • Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
 • Solvent içermez.
 • Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır.
 • Nemli yüzeylere uygulanabilir.
 • Çimento esaslı harçlarda çalışma kolaylığı sağlar.

AKERKİM (İZO) PLUS PH, PİRİZ HIZLANDIRICI HARÇ KATKISI

 • Sıva, şap harcı ve beton, katkı malzemesidir.
 • Çabuk priz alır
 • Su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırır.
 • Çimentoya eklenerek kullanılır
 • Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
 • Klorür içermez.
 • Nemli yüzeylere uygulanabilir
 • Kullanıma hazırdır.

AKERKİM (İZO) LATEKS, ÇOK AMAÇLI HARÇ KATKISI

 • Yüksek aderans sağlar.
 • Eski betonun üzerine yapılacak tamiratlarda ve kaplama ve şaplarda aderans bağlayıcıdır.
 • Yüksek Mukavemet sağlayan,
 • Yüksek su geçirimsizlik sağlayan,
 • Yüksek Esneklik sağlayan,
 • Yüksek nitelikli harç.
 • Mekanik mukavemeti artırır.
 • Çok amaçlı harç katkı malzemesidir.

AKERKİM (İZO) LATEKS AVANTAJLARI

Kullanımı kolaydır, kalıcı ve güçlü bir bağ oluşturur, donma-çözünme döngüsünde dayanıklılığı artırır, çatlaksız sertleşme ve azalan büzülme sağlar, yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir, su, yağ ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı artırır, elastikiyet kazandırır. Su geçirimsizliği artırır, solvent içermez.

AKERKİM (İZO) FRİZ, Beton antifrizi olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Beton katkısı olarak kullanılan izofriz ( beton antifrizi) Su ile çimentonun hızlı reaksiyona girerek hızlı priz almasını sağlar, soğuk havada beton içinde bulunan su donmaya fırsat vermeden hidrasyon sürecini hızlandırarak, betondaki sıcaklığı hızlı bir şekilde arttırarak harç mukavemet almasına yardımcı olur. AKERKİM (İZO) FİZ priz hızlandırıcı ve akışkanlaştırıcı beton antifrizi malzemesidir. Harç ve beton oluşumunda kullanılan çimento, agrega ve su birleşiminin homojen vaziyette karıştırıldığında normal priz süresi beklenildiğinde, karışım içindeki suyun donması hidrasyon işlemini durdurur don çözülünce, hidrasyon işlemi devam eder, elde edilen beton mukavemet kaybeder, yüzeylerde kabarma ve soyulmalar oluşur.

Beton dökümler de meteoroloji takip edilir gündüz ile gece şartları farklılık göstermektedir dikkate alınmalıdır. Beton antifrizleri seçimi ona göre yapılmalıdır, AKERKİM (İZO) FRİZ 20, AKERKİM (İZO) FRİZ 10, -10-20 olarak değişmektedir

Soğuk hava maruz kalacak beton ve harçlarda AKERKİM (İZO) FRİZ, beton antifriz kullanılmadığında ciddi sorunlar oluşmaktadır.

AKERKİM (İZO) FRİZ BETON ANTFİRİZİ

 • Beton ve harç dostu,
 • Soğuk hava koşullarında,
 • Hızlı priz almasını sağlayan,
 • Betonu dondan korur,
 • Hızlı mukavemet almasına sağlar,
 • Priz hızlandırır,
 • Betona ve harç larda Akışkanlaştırıcılık kazandırır,
 • Beton antifrizi malzemesidir.

AKERKİM (İZO) FRİZ, (Beton antifrizi) AVANTAJLARI

 • Harç ve betonun başlangıç ve bitiş süresini kısaltır.
 • Kullanıma hazırdır.
 • Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Özellikle soğuk hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Klorür içermez.
 • Harç çabuk priz alır.
 • Harca işlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
 • Beton ve harcın yapısında hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
 • Solvent içermez.
 • Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır.

AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE,

AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE, betonu suya karşı kilitleyen su izolasyon beton katkı malzemesi. Beton yapısı gereği geçirgendir su ve hava geçer, AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE beton ve harç hamuruna ilave edildiğinde, Beton içerisinde çimento ile reaksiyona girerek beton ve harç atıldığı yerde kılcal boşluklarda ilerleyerek gidebildiği son noktada tıkama görevi yapar ve diğer yönden gelen suyun geçmesine izin vermez. Beton ve harç atım esnasında akışkanlığı iyi değilse kalıba iyi yerleşmez, AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE betona veya harca ilave edildiğinde akışkanlaştırıcılıgını artırır kalıba yerleşmesinde katkı sağlar. likit beton kakı su izolasyon malzemesidir.

AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE

 • Beton içerisinde çimento ile reaksiyona girerek betonu su geçirimsiz yapar.
 • Harcın akışkanlaştırıcılığını artırır.
 • Demir donatıda oluşacak korozyonu önler.
 • Beton muavenetini artırır.
 • Kapiler su geçirimsizlik istenilen betonlarda su izolasyonu sağlar.

 AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE AVANTAJLARI

 • AKERKİM (İZO) LİGUİT CRYSTALLIZE Beton içerisine katıldığında su izolasyonu sağlar.
 • İlave edildiği harcı akışkanlaşmasını artırır.
 • Kullanıma hazırdır.
 • Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Özellikle soğuk hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Klorür içermez.
 • Harcın ve betonun İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
 • Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
 • Solvent içermez.
 • Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır

AKERKİM (İZO) ADD MİX ( Beton Katkısı ) GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

 • AKERKİM (İZO) ADD MİX, Betonu suya karşı kilitleyen yeni nesil su izolasyon malzemesi,
 • Yapılarımızın servis ömrünü uzatır,
 • Yer altı, yağmur ve kullanım sularını binamızın taşıyıcı betonların içine girmesine müsaade etmez.
 • Genel olarak betonun suya karşı direncini arttırmak için geçirimliliği düşürmek betonu kuru halde kalmasını sağlar.
 • Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.
 • Klorür içermez.
 • Harcın ve betonun İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.
 • Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.
 • İçinde maddelerin sayesinde beton içerisindeki kapiler boşlukları minimize eder,
 • Beton içerisindeki kapiler boşlukları tıkayarak geçirimsizliği sağlar.
 • Betonun nefes almasına engel olmaz.
 • Hidrofobik özelliği mevcut.
 • Solvent içermez.
 • Kullanıma hazırdır.

BETON KATKISI UYGULAMA ALANLARI

Hazır Beton katkısıdır.

 • Fabrika ve konut betonlarında
 • İç ve dış mekânlarda bulunan betonlarda,
 • Yüzme havuzları,
 • Kilit parke taşı,
 • Tüneller ve yer altı geçitleri,
 • Metrolar, kanallar, rezervuarlar.
 • Trapez kanallar,
 • Her türlü toprak altı beton tesisleri,
 • Hes tünelleri.
 • Su kuleleri ve
 • Su depoları,
 • Atık su ve su arıtma tesisleri,
 • Beton duvarlar ve zeminler gibi yerlere kullanılır.
 • İç ve dış mekânlarda sıva katkısı olarak
 • Düşey uygulamalarda
 • Su geçirimsizlik istenen her türlü inşaat temellerinde,
 • Bodrumlarda,
 • İstinat duvarlarında,
 • Menfezlerde,
 • Sulama kanallarında,
 • Teras ve benzeri yapıların sıva şaplarında kullanılır.
 • Prekast elemanlarında.
 • Su geçirimsizlik istenen tüm betonlarda kullanılabilir.