AKER KİMYA

UYGULAMA

ASTAR

Favoriler
Category

ASTAR NEDİR?

Astar nedir ve nerelerde kullanılmaktadır?

Astarın daha çok üç alanda kullanıldığı görülmektedir;

İNŞAAT ASTARI:  Astar, inşaat (yapı) sektöründe çok geniş şekilde kullanılmaktadır, uygulanacak her ürünün nerdeyse bir astarı mevcuttur.

TEKSTİL ASTARI:  Tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde astar genişçe kullanılmaktadır ve tekstilde astar kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince katmandan oluşan bir örtüdür.

ENDÜSTRİYEL ASTAR:  Endüstriyel astar geniş kullanım alanına sahiptir, gemicilik sektöründe, ziraat aletlerinde, otomobil sektöründe, İş makine çeşitlerinde, beyaz eşyalarda, mutfak eşyalarında, çelik yüzeyler, demir yüzeyler, sanayi tipi metal aletlerde endüstriyel astar kullanılmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ASTAR KULLANILAN BAZI ALANLAR

Astar kaba inşaat beton döküm esnasında kalıplara daha rahat ayrılsın diye çeşitli atık yağ veya kalıp ayırıcı rulo veya fırça ile uygulanır, beton yüzeyde yağ kalıntılarını gidermek ve beton yüzeyindeki tozumayı önlemek amacıyla ve yapılacak kara sıva daha iyi betona tutunması için AKERKİM BRÜT BETON ASTARI kullanılmalıdır. Kullandığımız astarı,  halk dilinde brüt beton asarı, PRIMER astar, AKERKİM BRÜT BETON ASTARI, çok amaçlı astar diye adlandırılan, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı olan şeffaf ve çeşitli renklerde renklendirilmiş olarak kullanılan, inşaatların iç ve dış kısımlarında, kullanılmak amaçlı ürettiğimiz, akrilik esaslı astar aynı zamanda su yalıtım kaplamalarından önce kullanılabilen çok amaçlı bir astardır.

AKERKİM BRÜT BETON ASTARI tuğla, bims tuğla, gaz beton ham duvarlarda, perlitli ısı yalıtım sıvası, kara sıva, alçı sıva ve benzeri sıvaların betona daha sağlam tutunabilmesi için uygulanır. Önce yüzeylerdeki tozlar fırça ile giderilir ve aderans sağlaması amacıyla AKERKİM BRÜT BETON ASTARI fırça ile uygulanır.

Alçı sıva uygulaması eskiye oranla çok daha fazla kullanılıyor. Yeni ve eski yapıların tadilatında ve boya öncesi zemin düzeltilmesinde çok geniş kullanıma sahiptir, yeni tuğla veya alçı veya çimentolu sıva olan boyalı yüzeye, alçı uygulanmasından önce çok amaçlı AKERKİM BRÜT BETON ASTARI uygulanır ise uygulanan alçının yüzeye daha rahat tutunduğunu gözlemleyeceksiniz.

Eski yapılarda sıvalı ve boyalı yüzeylere, kaplama, mantolama, perlitli ısı yalıtım, ısı yalıtım plakası yapıştırmadan önce mutlaka çok amaçlı olan yüzeyi pürüzlendiren, AKERKİM BRÜT BETON ASTARI uygulanmalıdır.

Dış ve iç cephelerde, yapılan sıva işlerinden sonra dekoratif sıva uygulanmaktadır bu dekoratif sıva yapılan sıvalarda yüzeyde mala izlerini kapatmak, görünümü daha güzel gösterebilmek amaçlı yapılmaktadır bu gibi dekoratif sıva öncesi zemini aderansını yükseltebilmek, iki ayrı zamanda uygulanan veya eski ve yeni uygulamaların birbirine tutunabilmesini güçlendirmek, yapılan soğuk derzleri minimize etmek için astar olarak, dekoratif sıva öncesi AKERKİM (İZO) DEK ASTAR uygulanmalıdır.

Boya uygulamaların öncesinde her alanda inşaat, beton, metal veya ahşap bütün yüzeylerde astar uygulaması yapılır. Astar,  İç cephe ve dış cephelerde yeni boya öncesi boyanın daha iyi tutunmasını ve kapatmasını sağlar.

Geçiş astarı ya da dönüşüm astarı diye adlandırılan astarın öncelikle yapılarımızda solvent bazlı boyalardan, su bazlı boyaya geçiş yapılması gerektiğinde dönüşüm astarı kullanılması kaçınılmazdır. Eski boya üzerine, farklı renklerin üzerine yeni renk uygulanmasında, daha kolay ve az boya ile alttaki renk kapatıldığını göreceksiniz. Yağlı boya plastik boya geçişlerinde dönüşüm astarı uygulanır ise dönüştürmek daha kolay olur ve boya daha iyi tutunur.

Bir eski beton üzerine yeni bir beton atılacak ise AKERKİM BRÜT BETON ASTARI uygulanmalıdır.

Yapılarımızda, daire veya ticari alanlarda beton üzerine şap atılmadan önce AKERKİM ŞAP ASTAR-E veya AKERKİM ŞAP ASTAR-P ile astarlanmalı ve şap atılmalıdır.

Pvc kaplama, halı kaplama, laminant parke, marley ve benzeri kaplamaların zeminleri düzgün ve pürüzsüz olması gerekmektedir. Zemin kaplama öncesi beton ve kaba şap olan zeminlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Kaplamaya uygun olmayan zeminlerin kendiliğinden yayılan AKERKİM (İZO ) ŞAP 20 (SELF LEVELLİNG) TESVİYE ŞAPI ürünümüz ile 8-10-15 milim kalınlıkta uygulamalar ile düzeltile bilmektedir, bu gibi tesviye şaplar ince atıldığından zemine iyi tutunması gerekmektedir.

AKERKİM (İZO)  ŞAP 20 uygulama öncesi mutlaka astar kullanılmalı, zemin emici bir yüzey ise AKERKİM (İZO) ŞAP ASTAR-E kullanılmalı, şap atılacak beton yüzey parlak ise AKERKİM (İZO)  ŞAP ASTAR-P astar olarak uygulama yapılarak şap atılmasına geçilmelidir.

Yine su yalıtım uygulamalarında da astar kullanılmaktadır; Negatif (içeriden) su izolasyonunda AKERKİM (İZOTÜM) CRYTALLIZE yalıtım öncesi astarı olarak uygulanabilir.

Pozitif çimento esaslı su izolasyonlarında zemin hazırlığından sonra  AKERKİM BRÜT BETON ASTARI uygulanır.

Akrilik esaslı su yalıtım uygulama öncesi, astar uygulamasında zemin beton ise AKERKİM BRÜT BETON ASTARI kullanılır, zemin seramik ise AKERKİM (İZO) SER ASTAR uygulayarak akrilik elastomerik reçine esaslı su yalıtım malzemeleri AKERKİM (İZO) WHİTE FLEX UV veya AKERKİM (İZO) HARD FLEX ve benzeri malzemeler ile su yalıtımı yapılır.

Bitümlü likit su izolasyonlarından su bazlı ve solvent bazlı izolasyon önce kullanılması gereken iki türlü astar mevcuttur; su bazlı bitümlü izolasyonlarda AKERKİM (İZOTÜM) BİTÜM ASTAR veya BİTÜM KAUÇUK ASTAR kullanılabilir. Solvent bazlı AKERKİM BİTÜM FLEX KAUÇUK LİKİT MEMBRAN için izolasyon öncesi solventli BİTÜM KAUÇUK ASTAR uygulanmalıdır.

Poliüretan, poliüra benzeri su izolasyon malzeme kullanılmadan önce AKERKİM (İZO) COAT ASTAR poliüretan astar uygulanmalıdır.

ASTAR ÇEŞİTLERİ

AKERKİM (İZO) BRÜT BETON ASTARI (PRIMER ASTAR): Tek bileşenli solvent içermeyen su bazlı akrilik  kopolimer emülsiyon esaslı brüt beton yüzeylerde çimentolu sıva ve alçı sıva sistemlerinin uygulanmadan önce, su yalıtım öncesi yüzeye uygulanarak malzemenin alt tabakaya işlene bilirliğini kolaylaştıran astar malzemesidir, şeffaftır ve çeşitli renklerde imalatı yapılabilmektedir.

AKERKİM (İZO) DEK ASTAR: Dekoratif Sıva Alt Astar Ajanı su bazlı akrilik esaslı kullanılmaya hazır alkali dayanımı ve aderansı yüksek son kat olarak yapılan kaplama sıvalarından önce yapışma dayanımının arttırılması için kullanılan kopolimer astar malzemesidir. Uygulanması kolaydır, suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır. Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir, parlamaz, derine nüfuz eder, solvent içermez, su buharı geçirimlidir, nemli yüzeylere uygulanabilir.

AKERKİM (İZO) SER ASTAR: Seramik Üstü Seramik Yapıştırma Öncesi Astar, iç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay yüzeylerde, seramik üstü seramik uygulamasında geçiş astarı olarak kullanılır, Neme karşı dayanıklıdır, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plwood gibi düz ve parlak yüzeylerde kullanıla bilmektedir, istenilen renkte yapılabilmektedir. Kokusuz olduğundan kapalı alanlarda güvenle kullanılır. Tek bileşenli akrilik esaslı su bazlı seramik üstü seramik uygulamalarından önce yüzeyin aderansını yükseltmek ve kayganlığını azaltmak için kullanılan astar malzemesidir.

AKERKİM ŞAP ASTAR-E: Emici yüzeyler için üretmiş olduğumuz özel bir astar ajanıdır, tek bileşenli akrilik esaslı su bazlı kullanıma hazır ambalajda satışını yaptığımız AKERKİM ŞAP ASTAR-E kullanıldığı yüzeyin emiciliğini alan ve aderansını artıran üzerine uygulanacak malzemenin işlenebilirliğini yükselten, emici yüzeyleri için geliştirilmiş olduğumuz astar malzemesidir. İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, gözenekli beton, lifli plakalar, uygulama alanlarında kusmaların engellenmesi, seramik, duvar ve yer karolarının alçı pan veya benzeri alanlara yapıştırılmasında ön uygulama AKERKİM ŞAP ASTAR-E ajanı kullanarak işiniz kolaylaştırın. Tamir ve onarım gerektiren yerlerde astar olarak kullanılabilmektedir, AKERKİM ŞAP ASTAR-E uygulanması kolaydır, suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır, yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir, derine nüfuz eder, bilindiği gibi solvent içermez, su buharı geçirimli, AKERKİM ŞAP ASTAR-E nemli yüzeylere uygulanabilmektedir.

AKERKİM ŞAP ASTAR-P: TESVİYE ŞAPI ve benzeri kaplamalar öncesi uygulamak için üretilen, tek bileşenli akrilik kopolimer emülsiyon esaslı su bazlı kullanıma hazır halde, kullanıldığı alanda yüzeyin parlaklığını gideren, aderansını yükselten üzerine uygulanacak malzemenin çok daha iyi tutunmasını sağlayan, parlak yüzeyler için geliştirilmiş astar ajan, parlak yüzeyin parlaklığının giderilmesi için, iç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, gözenekli beton,  Uygulama alanlarında kusmaların engellenmesi, özellikle Şap ve Seramik, duvar ve yer karolarının alçı pan veya benzeri alanlara yapıştırılmasında ön uygulama olarak AKERKİM ŞAP ASTAR-P ajanı olarak kullanılabilir.

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SU YALITIM

AKERKİM (İZO) WHİTE FLEX UV

AKERKİM (İZO) HARD FLEX

ÇİMENTO ESASLI ÜRÜNLERDE

AKRİLİK ESASLI

AKERKİM (İZO) COAT ASTAR

AKERKİM (İZOTÜM) CRYTALLIZE

AKERKİM (İZOTÜM) BİTÜM ASTAR

AKERKİM (İZO) SER ASTAR

AKERKİM (İZO) ŞAP ASTAR-P

AKERKİM BRÜT BETON ASTARI

AKERKİM ŞAP ASTAR-E

AKERKİM ŞAP ASTAR-P

AKERKİM (İZO) ŞAP 20

AKERKİM (İZO) ŞAP ASTAR-E

 

Epoksi astara kelime itibariyle bakılacak olursa suya, aside ve alkali yaşama direnci çok iyi olan ve zamanla da bu direnç özelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen termosetler grubundan olan ve yapıştırıcı özelliği bulunan bir kimyasal türüdür.

Endüstriyel astar tek bileşenli, hava kurumalı, alkil reçine esaslı bir astardır. Korozyon direncine sahip, yüzeye iyi yapışan, kolay zımparalanabilen, hızlı kuruyan, üzerine uygulanacak katlar için düzgün bir zemin oluşturan astar boyadır.

ŞEFFAF ASTAR NEDİR NASIL KULLANILIR?

Genel olarak alçı yüzeylerde boya öncesinde uygulanan işlemdir.

Asıl işlevi; alçılı olan yüzeylerin emiciliğini azaltarak boyanın daha kolay bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Böylelikle boyanın da kalıcılığı artacaktır. En derine nüfuz ederek boya ve yüzey arasındaki kalıcılığı sağlar. Bu sayede boyanın ömrü uzar.

ŞEFFAF ASTAR NERELERDE KULLANILIR?

Hem iç hem dış cephelerde,

Alçı uygulaması yapılan yüzeylerde,

Kireçli yüzeylerde,

Çabuk tozlanan alanlarda kullanılır.

ŞEFFAF ASTAR NASIL UYGULANIR?

Öncelikle yüzeyin temiz olması gerekir. Pürüzsüz, kuru ve nemsiz olması gereken alan, astar ve boyayı daha kolay bir şekilde taşıyacaktır. Bu koşulların sağlanmasının ardından şeffaf astar rulo ya da fırça aracılığı ile kolaylıkla sürülebilir. Şeffaf astar iki saat içerisinde kurur ve 8 saat içerisinde de sertleşerek boya için uygun bir zemin oluşturur.

PRIMER ASTAR akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf, yapıların iç ve dış kısımlarında ve akrilik esaslı su yalıtım kaplamalarından önce kullanılabilen çok amaçlı bir astardır.