AKER KİMYA

UYGULAMA

ASANSÖR KUYUSU SU İZOLASYONU

Favoriler
Category

ASANSÖR KUYUSU SU İZOLASYONU

ASANSÖR İZOLASYONU NEDEN GEREKLİDİR?

Asansör kuyuları, bina temeli kazılırken yeri belirlenen seviyesinden daha aşağıda oluşturulan çukurdur. Bu durumda temel seviyesinde ve temel seviyesi altında olan yer altı sularının kar ve yağmur suların gidebileceği ilk nokta asansör çukurudur. Asansör kuyuları oluşturulurken inşaatlarda genelikle dikkat edilmeden yapılmasından dolayı kullanım anından itibaren asansör kuyuları su ile dolmaktadır. Sağlıklı bir izolasyon yapılmadığı sürece çukurları su ile dolan asansörler insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İçerisinde su biriken asansör kuyularında, doğrudan suyun temas ettiği teknik aksamalar  ve oluşan nem ve rutubetten kaynaklı elektronik metal aksamalar ve en önemlisi asansörü yani insanları taşıyan halat ciddi deforme ve zarar görmektedir.

TESPİT EDİLEN ASANSÖR KUYUSU PROBLEMLERİ

Asansör kuyu derinliğinin yeterli yapılmaması asansör çukurlarının sonradan oluşturulması, asansör kuyusunun etrafının tuğla veya gaz betonla örülmesi, asansör çukuru tabanın demir donatılı beton almayıp sadece şap atılarak tamamlanması, asansör kuyusu yan duvarlarının demir donatısız betonla yapılması, asansör çukurunun dibinin toprak olarak bırakılması, asansör kuyusunun içinde su varken beton atılması, asansör kuyusu çukurunun istenilen seviyeye ulaştırmak için birden fazla seferde ve  farklı zamanlarda beton atılarak betonlar arasında soğuk derzin çok olması, asansör kuyusu ve çukuru imalatının önemsiz ve angarya bir iş olarak görülmesi neticesinde itinasızca yapılmaya çalışılması asansör kuyusu dibindeki beton atılmadan asansör raylarının döşenmesi, ray demirlerinin beton içinde kalması ve demir diplerinden zamanla yukarı su alması, asansör kuyusu betonlarına artan sıva şapları ile tamamlanması sık sık karşılaşılan problemlerdir.

ASANSÖR KUYULARI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Asansör kuyusunun projeye dahil edilmesi ve statik çiziminin belirtilmesi gerekir, asansör kuyusu yapılırken kuyunun yan perdeleri ve taban betonu demir donatılı hazır beton olması ve beton mikserinin içine AKERKİM (İZO) LİGUİT veya AKERKİM (İZO) ADD MİX katılarak en az beş dakika karıştırılarak betonun atılması ile geçirimsiz bir yapı elde edilmesi gerekir. Asansör çukuru demir donatılı ve iyi bir beton ile yapılan kuyular içine su almasa bile zamanla betona kapiler şekilde su alabileceği için su izolasyonu mutlaka yapılması gerekir.

ASANSÖR ÇUKURU SU İZOLASYONUNDA KULLANILACAK MALZEMELER VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

  1. BOHÇALAMA SİSTEMİ: Grobeton sonrası asansör kuyu betonu oluşturulmadan su izolasyonuolarak bohçalama sistemi ile bitümlü veya pvc membran ile yapılır ve beton içerisine dökülür.
  2. BETON İÇİNE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI:  Asansör kuyusu kalıp ve demir donatı hazırlanır santraldan gelen betonu içine su geçirimsizlik katkısı olan AKERKİM (İZO) LİGUİT veya AKERKİM (İZO) ADD MİX beton mikser içine gerekli miktarda koyulur 5 dakika karıştırılarak beton kalıba yerleştirilir, beton içine yapılan katkı betonu suya karşı kilitler ve su geçirimsiz hale getirir betonda oluşacak su köprüsü teşkil deden yerler izomortar hidrofobik beton onarım harcı ile onarılmalı.
  3. NEGATİF SU İZOLASYONU: Asansör kuyusu oluşturulmuş betonda bulunan su köprüleri ve soğuk derzler açılarak beton tamiratları yapılır AKERKİM (İZO) MORTAR HİDROFOBİK TAMİR HARCI ile onarılır, Soğuk derzlere fileli pah yapılır, yalıtıma hazır olan beton zemine AKERKİM ASANSÖRİZO üç kat olacak şekilde uygulanılır beton işleyen asansörizo betonu geçirimsiz hale getirir.
  4. ENJEKSİYON SU İZOLASYONU: Betonda bulunan yapısal çatlaklar, soğuk derzlere ve betonun arkasına makine yardımı ile enjekte ederek çatlaklarda ve beton ve toprak arasında bir yapı oluşturarak elde edilen yalıtım sistemi bu sistemde aşağıda ki ürünlerimiz ile kalıcı yalıtıma ulaşabilirsiniz AKERKİM İZOHİDROSTOP 302, İZO HİDROSTOP 303 ve İZO HİDROSTOP 304 gibi poliüretan enjeksiyon ürünlerimizi enjekte ederek su yalıtımı sağlanır.