AKER KİMYA

Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

AKERKİM KRİSTEKS 20+5 BEYAZ

Favoriler
  • AKERKİM (İzotüm) KRİSTEKS 2K

    Pozitif ve negatif yönden çift komponentli çimento ve akrilik esaslı AKERKİM (İzotüm) KRİSTEKS 2K fırça ve püskürtme yöntemi ile uygulanabilen hızlı priz alan yüzeyin nefes almasını engellemeyen atmosferik etkilere dayanıklı süper elastik su yalıtım malzemesidir.

TANIMI

Pozitif ve negatif yönden çift komponentli çimento ve akrilik esaslı AKERKİM  (İzotüm) KRİSTEKS 2K fırça ve püskürtme yöntemi ile uygulanabilen hızlı priz alan yüzeyin nefes almasını engellemeyen atmosferik etkilere dayanıklı süper elastik su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış mekânlarda,

Dikey uygulamalarda,

Çimento esaslı sıva, kireç ve alçı sıva gibi malzemelerin brüt beton yüzeylere uygulanmasında yüzeyin tutuculuğunu arttıran astar olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

.Konsantre kıvamdadır.

• Uygulanması pratiktir.

• Ağır hava şartlarına  ve suya, dona karşı dayanıklıdır.

• Yapışma performansı ve mukavemeti çok yüksektir.

• Uygulama sırasında çatlama, büzüşme, sarkma ve çökme yapmaz.

• Parlamaz.

•  Çimentolu ve alçı sıva sistemlerinin brüt betona aderansını sağlar.

•  Çimento ve alçı sistemlerinin hızlı su kaybını engeller.

MALZEME HAZIRLAMA TALİMATI

AKERKİM (İzotüm) KRİSTEKS 2K su yalıtım harcı B komponenti(sıvısı) temiz bir kabın içerisine boşaltılır.

B komponenti(sıvısı) uygulamadan önce muhakkak çalkalanmalıdır.

A komponenti (toz) yavaşça sıvının içerisine boşaltılarak matkap veya mikser yardımı ile topaklanma olmayacak şekilde 6-7 dk karıştırılarak homojen hale getirilir.

Hazırlanan bu karışım 5-7 dk olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 2-3 dk karıştırılarak kullanılır

Kabın içerisinde bulunan karışım aralıklarla karıştırılmalı sonradan toz veya su ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.

MALZEME KULLANIM TALİMATI

AKERKİM (İzotüm) KRİSTEKS 2K en az iki kat halinde uygulanmalı katlar arası bekleme süresine riayet edilmelidir.

Birinci kat uygulama hep aynı yönde uygulanarak tamamlandıktan sonra ikinci kat uygulama ona dik olacak şekilde ters yönde uygulanır.

Çok geniş aralıklarda uygulanması halinde çatlamalara engel olmak için uygun genişlikte derz bırakılarak uygulanabilir, bırakılan derzler esnek mastiklerle doldurulmalıdır.

Çatlama riski olan yüzeylerde iki uygulama arasına fıbermesh file donatısı yerleştirilebilir.

Yatay ve düşey yüzeylerde, düşey ve düşey yüzeylerde birleşim noktalarında pah uygulaması yapılmalıdır. Üzerine uygun pah bandı da kullanılabilir.

AMBALAJ

A KOMPONENT: 25 KG KRAFT TORBA

B KOMPONENT: 5 KG PLASTİK BİDON

DEPOLAMA

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır. Toz komponent üst üste 8 sırayı geçmemelidir. Sıvı komponent 0C’ nin üzerinde saklanmalı ve kesinlikle dondan muhafaza edilmelidir.

DİKKAT

+5C’nin altında ve +30C’nin üzerindeki uygulamalardan kaçınınız.Belirtilen en fazla kat kalınlığını aşmayınız.Çalışma süresi geçmiş harca toz veya su ilavesinde bulunmayınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgar altında uygulama yapmayınız.Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.