AKER KİMYA

Enjeksiyon Reçineleri

AKERKİM HİDROSTOP 305

Favoriler

YAVAŞ REAKSİYON VEREN YÜKSEK ESNEKLİĞE SAHİP İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN

-Yatay dilatasyon ve derzlerde dökme olarak kullanılmaktadır.

-Doğal taş, betonarme, tuğla ve binalarda,

-Diğer inşaat yapılarındaki derz, dilatasyonda,

-Çatlak ve boşlukların dolgusunda,

-Betonarme yapılardaki, kolon, kiriş ve perde çatlaklarında güçlendirme işlerinde,

-Tarihi yapılarda kalıcı su yalıtımı amacı ile enjeksiyonda kullanılır.

TANIMI

Betonarme, tuğla veya doğal taş binalardaki ve diğer inşaat yapılarındaki derz, dilatasyon, çatlak ve boşlukların dolgusu/sızdırmazlığı, esnek şekilde birbirlerine bağlanması ve yapıştırılması işlerinde kullanılan, yavaş reaksiyon gösteren yüksek esnekliğe sahip, iki bileşenli poliüretan reçinesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

AKERKİM HİDRO STOP FLEX 305-A AKERKİM HİDRO STOP FLEX 305-5 A + B Standart  
25 °C ‘de Yoğunluk 995 ± 15 1230 ± 30   DIN 12791
Renk Bal Rengi Kahverengi    
6 °C ‘de Viskozite 995 ± 100 mPa*s 34 ± 7 mPa*s 290 ± 50 mPa*s ISO 3219
15 °C ‘de Viskozite 550 ± 60 mPa*s 200 ± 50 mPa*s 170 ± 40 mPa*s ISO 3219
25 °C ‘de Viskozite 285 ± 50 mPa*s 14 ± 3 mPa*s 150 ± 30 mPa*s ISO 3219

 

Yukarıda sunulan veriler belirtilen veriler laboratuvar verileridir. Uygulama sırasında reçine ve kayaç arasındaki ısı alışverişi, açıktaki nem, basınç ve başka faktörler nedeniyle değişebilirler.

BİLEŞENLER

Bileşen AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305-A  polyester poliolleri ve katkılardan oluşmaktadır. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305-B Bileşen modifiye edilmiş bir izosiyanat bileşiğidir.

UYGULAMA ALANLARI

Betonarme yapılardaki çatlak ve dilatasyon boşluklarının doldurulmasında,

Tuğla veya doğal taş binalardaki çatlak ve boşlukların doldurulmasında,

Tarihi yapılarda kalıcı su yalıtımı amacı ile enjeksiyonda kullanılır.

Betonarme yapılardaki, kolon, kiriş ve perde çatlaklarında güçlendirme işlerinde,

Beton yapılar içine gömülü hortum sistemlerinde ( soğuk derzler ve dilatasyonlarda ) kullanılır.

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305  A+B yavaş reaksiyon veren, yüksek esnekliğe sahip iki bileşenli poliüretan reçinedir.

Bu reçine beton, tuğlalı veya doğaltaşlı yapılardaki çatlakların, derzlerin ve diğer boşlukların kapatılmasında, yalıtımında veya esnek şekilde birbirlerine yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Enjeksiyon hortumları vasıtası ile derzlerde enjekte yapılabilir.

Reçine karışımı yalıtımı hedeflenen çatlaklara veya derzlere nüfuz eder. Ortamdaki su, reçinenin hidrofobik (suyu iten) karakterine bağlı olarak reçine ile yer değiştirir. 10 saati aşkın bir süre sonunda reçine katı hale gelir fakat nihai prizlenme birkaç gün sürmektedir. Prizlenen reçine makaslama yüklerine de mukavim olacak şekilde elastik ve uzayabilen karaktere sahiptir. Reçine karışımı genel olarak doldurulacak çatlağa erişim sağlayan bir delik ve delik içi tıkacı (paker) yardımı ile enjekte edilir ve hedef bölge yakınlarında açılan gözlem/kontrol deliklerinden reçine çıkışı olana kadar işlem sürdürülür. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305 uygulaması için farklı iki yöntem uygulanabilir:

TEK BİLEŞENLİ UYGULAMA

Reçine bileşenleri hacimsel olarak 1:1 oranında dikkatlice karıştırıldıktan sonra CT ET I veya HD 1 modeli tek bileşen pompaları ile tatbik edilir.Dikkat, maximum karışım miktarı 2-3 Litre !!!

İKİ BİLEŞENLİ UYGULAMA

Reçine bileşenleri çift komponentli bir pompa yardımıyla hacimsel 1:1 oranını sağlayacak şekilde bağımsız olarak enjekte edilir. Bileşenler deliğe tatbik edilmeden önce tekrar kullanılabilir nitelikte özel bir statik bir mikser yardımıyla karıştırılır. Bu tipteki uygulamalar için sadece elektro hidrolik tahrikli CT-EL 5 tipi pistonlu pompa kullanılmalıdır. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305 ile durdurulamayan su geliri olması durumunda, öncelikle su geliri durana dek AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 301 enjeksiyonu yapılır. Bunun hemen ardından farklı bir paker kullanılarak enjeksiyona AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305 ile devam edilir. Daha detay bilgi ve teknik özellikler için lütfen teknik veri sayfalarını ve malzeme güvenlik dosyalarını(MSDS) inceleyiniz.

AMBALAJ

A bileşen  : 20 KG METAL TENEKE

B bileşen  : 23 KG METAL TENEKE

DEPOLAMA

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP FLEX 305, 0 C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

DİKKAT

Ürünün uygulamanın en az 12 saat öncesinde minimum 15 °C ortamda tutularak, tavsiye edilen uygulama sıcaklığına (15 °C – 30 °C ) getirilmesi önerilmektedir. Malzeme ısındığında, sıcaklığın düzgün dağılması gerekmektedir. Örneğin, ambalajın içindeki malzemeye nazaran teneke yüzeyinin lokal olarak aşırı ısınmasından mutlaka kaçınılmalıdır.

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 303 KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Kimyasal madde kullanımı ile ilgili bilinen yaygın korunma önemleri dikkate alınmalıdır.

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 303 Sembol: Xn (sağlığa zararlı) R20 teneffüs edildiğinde sağlığa zararlı. R36/37/38 gözler, solunum sistemi ve cildi tahriş edici. R40 kanserojen etki konusunda sınırlı bilgi mevcut. R42/43 solunum veya cilde temas sonucu hassaslaşmaya yol açabilir. R48/20 Zararlı: uzun süreli soluma şeklinde temas sonucu sağlık için ciddi ölçüde zararlı. S9 ambalajı iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. S23 buharını ve havadaki zerrelerini solumayın. S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve doktorunuza başvurun. S36/37 uygun kişisel koruyucu kıyafet giyin ve eldiven kullanın. S45 bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde derhal doktorunuza başvurun (mümkünse bu ürün etiketi gösterilmeli). S60 bu malzeme ve ambalajı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Z1 izosiyanat bileşikleri içermektedir: üretici tarafından sağlanan bilgileri inceleyin. Sembol: Xn (sağlığa zararlı) Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin içermektedir. R21 cilt ile temas ettiğinde zararlı. R36/38 gözler ve cildi tahriş edici. S23 buharını ve havadaki zerrelerini solumayın. S25 gözlerle temasından kaçının. S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve doktorunuza başvurun. S36/37/39 koruyucu elbise giyin, koruyucu gözlük,eldiven ve yüz maskesi kullanın. S45 bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde derhal doktorunuza başvurun (mümkünse bu ürün etiketi gösterilmeli). S60 bu malzeme ve ambalajı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.