AKER KİMYA

Enjeksiyon Reçineleri

AKERKİM HİDROSTOP 302

Favoriler

TEK BİLEŞENLİ YARI ELASTİK ENJEKSİYON REÇİNESİ

İki bileşenli sistemlerin aksine, sertleşme için zemin içindeki su ile temasa geçmesi gerektiğinden enjeksiyon borusu içinde sertleşmeden saatlerce kalabilir.

-Yer altı sularında,

-Tuzlu deniz suyunda,

-Yapısal çatlaklardan sızan sularda,

-Her türlü su girişlerinin durdurulmasında,

-Zemin konsolidasyonunda,

-Beton segregasyonlarında,

-Beton soğuk derzlerinde,

-Derin enjeksiyonlarda kullanılmaktadır.

TANIMI

Suyla reaksiyon gösteren, CFC ve fitalat türü akışkanlaştırıcılar içermeyen, katalizör katkı ilavesi ile kullanılan, açık hücre yapısına sahip, tek bileşenli poliüretan reçinedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

REAKSİYON VERİLERİ

%10’luk katalizör X ile reaksiyon süresi*

Başlangıç Sıcaklığı 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C
Köpürme Başlangıcı 11 s 10 s 9 s 8 s 8 s ± 2 s
Köpürme Sonu 55 s 45 s 40 s 35 s 35 s ± 10 s

 

Madde Verileri                  AKERKİM HİDROSTOP 2- A                  AKERKİM HİDROSTOP 2- B AKERKİM HİDROSTOP 2 Mix 10:1 Standart
25 °C ‘d Yoğunluk 1140 ± 30 960 ± 10 1120 ± 30 DIN 12791
Renk Kahverengi Sarımsı    
Alevlenme Noktası > 100 °C > 105 °C ± 5   DIN 53213
5 °C ‘de Viskozite 1200 ± 200 mPa*s 650 ± 100 mPa*s ISO 3219
10 °C ‘de Viskozite 800 ± 150 mPa*s 425 ± 90 mPa*s ISO 3219
15 °C ‘de Viskozite 500 ± 100 mPa*s 300 ± 80 mPa*s ISO 3219

 

Yukarıda sunulan veriler laboratuvar ortamında sağlanan verilerdir. Bunlar uygulamada reçine ve kayaç arasındaki ısı alışverişinden, kayacın yüzey özelliklerinden, ortam neminden, basınç ve diğer faktörlerden kaynaklı olarak sapma gösterebilir.

BİLEŞENLER
Bileşen AKERKİM (İzo) HİDROSTOP 2-A yumuşatıcı ve diğer bazı katkılar içermekte, modifiye edilmiş izosiyanatlardan meydana gelmektedir. AKERKİM (İzo) HİDROSTOP 2-B ürünü ise katalizör vazifesi görmektedir.

UYGULAMA ALANLARI

Deniz suyu da dahil, çatlaklardan su kaçaklarının durdurulmasında,

Aşırı akan suların durdurulması ve kaygan zeminlerin sağlamlaştırılmasında,

Zemin konsolidasyonunda,

Derin enjeksiyonlar da kullanılır.

0 °C ve 50 °C arası ortam sıcaklıklarında uygulanabilir.

SİSTEM

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302, ortam suyu ile birlikte reaksiyona girerek poliüretan / poliüre köpük meydana getirmekte ve sertleşmektedir. Köpüğün genleşme hızı, reçinenin sızdırmazlığı sağlanacak yapı içinde ilerlemesi sırasında ilk karşılaştığı karşı basınç ile ilişkilidir. Örneğin, geniş çatlaklı ve çakıllı bir ortam yüksek köpüklenme faktörü vermektedir, buna karşın, dar ve ince kumlu çatlaklar düşük genleşme vermekte, ancak nihai mukavemet yüksek olmaktadır. Son Ürün: Sertleşmiş AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302, ürünü su ile temas sonucu büzüşme veya şişme yapmaz.

İŞLEME

Uygulama öncesinde AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302 A içine AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302- B ilave edilerek reaktivitesi artırılır. Reaksiyon karışımı en az 8 saat boyunca önemli bir vizkozite artışı olmadan kendini muhafaza eder. Karıştırma işleminden sonra, havadaki nemden kaynaklı olarak kaptaki karışımın üstünde bir kabuk oluşabilir fakat bu pompalama işlemine engel teşkil etmez AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302,manüel veya motorlu pompa kullanarak, tıkaçlar (paker) yardımıyla su içeren bölgelere tek bileşenli reçine olarak enjekte edilir. Su ile temasa geçtiğinde karışım güçlü bir şekilde köpüklenir ve sertleşir.

Tıkanacak bölgede su yeterli değil iseAKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302 kütlesinin tam olarak sertleşmesi, işlemi takip eden bir su enjeksiyonu ile sağlanabilir. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302, iki bileşenli sistemlerin aksine, sertleşme için zemin içindeki su ile temasa geçmesi gerektiğinden enjeksiyon borusu içinde sertleşmeden saatlerce kalabilir. Tıkanmayı önlemek için, enjeksiyon işlemi tamamlanır tamamlanmaz pompayı İnce motor yağı ile yıkayınız. Daha sonrasında, pompa bir günden uzun süre kullanılmadan bekleyecekse içini İnce motor yağı ile doldurunuz.

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302 ile zemin konsolidasyonunda kullanılmaz. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302 manset tipi borular ya da diğer tip enjeksiyon boruları ile doğal nemli ya da ıslak zemin içine enjekte edilir.Uygulama biter bitmez hemen pompanın içini, piston veya valflerin yapışmaması için İnce motor yağı ile yıkayın. Eğer pompa bir günden fazla kullanılmaz ise, içini İnce motor yağı ile doldurun.

AMBALAJ

A bileşen  : 20 KG METAL TENEKE

B bileşen  : 1 KG METAL TENEKE

DEPOLAMA

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. AKERKİM (İzo) HİDROSTOP 2, 0 C’nin altındaki sıcaklıklarda donar. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

DİKKAT

Ürünün uygulamanın en az 12 saat öncesinde minimum 15 °C ortamda tutularak, tavsiye edilen uygulama sıcaklığına (15 °C – 30 °C ) getirilmesi önerilmektedir. Malzeme ısındığında, sıcaklığın düzgün dağılması gerekmektedir. Örneğin, ambalajın içindeki malzemeye nazaran teneke yüzeyinin lokal olarak aşırı ısınmasından mutlaka kaçınılmalıdır.

AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302 KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Kimyasal madde kullanımı ile ilgili bilinen yaygın korunma önemleri dikkate alınmalıdır. AKERKİM (İzo) HİDRO STOP 302  Sembol: Xn (sağlığa zararlı) R20 teneffüs edildiğinde sağlığa zararlı. R36/37/38 gözler, solunum sistemi ve cildi tahriş edici. R40 kanserojen etki konusunda sınırlı bilgi mevcut. R42/43 solunum veya cilde temas sonucu hassaslaşmaya yol açabilir.  R48/20 Zararlı: uzun süreli soluma şeklinde temas sonucu sağlık için ciddi ölçüde zararlı. S9 ambalajı iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. S23 buharını ve havadaki zerrelerini solumayın. S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve doktorunuza başvurun. S36/37 uygun kişisel koruyucu kıyafet giyin ve eldiven kullanın. S45 bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde derhal doktorunuza başvurun (mümkünse bu ürün etiketi gösterilmeli). S60 bu malzeme ve ambalajı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Z1 izosiyanat bileşikleri içermektedir: üretici tarafından sağlanan bilgileri inceleyin. Sembol: Xn (sağlığa zararlı) Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin içermektedir. R21 cilt ile temas ettiğinde zararlı. R36/38 gözler ve cildi tahriş edici. S23 buharını ve havadaki zerrelerini solumayın. S25 gözlerle temasından kaçının. S26 göz ile temas olması durumunda derhal bol su ile yıkayın ve doktorunuza başvurun. S36/37/39 koruyucu elbise giyin, koruyucu gözlük, eldiven ve yüz maskesi kullanın. S45 bir kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde derhal doktorunuza başvurun (mümkünse bu ürün etiketi gösterilmeli). S60 bu malzeme ve ambalajı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.