AKER KİMYA

Beton Katıkları Ve Harç Kürleri

AKERKİM FRİZ 20

Favoriler
 • BETON ANTİFRİZİ

  BETON DOSTU !

  -Soğuk hava koşullarında;

  -Hızlı priz almasını sağlayan.

  -Betonu dondan koruyarak,

  -Hızlı mukavemet almasına yardımcı olan,

  -Priz hızlandırıcı,

  -Akışkanlaştırıcı,

  -Beton antifirizi malzemesidir.

  TANIM

  Su ile çimentonun hızlı reaksiyona girerek hızlı priz almasını sağlayan soğuk hava koşullarında betonu dondan koruyarak çabuk mukavemet almasına yardımcı olan priz hızlandırıcı ve akışkanlaştırıcı beton antifrizi malzemesidir.

  TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  RENK:  Berrak Sarı Renk

  GÖRÜNÜM: Likit

  ÖZELLİK:  Priz Hızlandırıcı

  KİMYASAL YAPISI:  İnorganik Maddeler Karş.

  YOĞUNLUK: 1,20 Kg/lt

  DONMA NOKTASI: -20  oC

  KLORÜR İÇERİĞİ:  < 0,1

  ALKALİ İÇERİĞİ:  >10

  Teknik bilgiler 20 oC(±2 oC) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuar da elde edilen verilerdir.

  UYGULAMA ALANLARI

  Soğuk havalarda beton dökümünde,

  Ani sıcaklık düşmesi olası durumlarda,

  Hızlı priz alınması istenen betonlarda,

  Gece boyunca don beklenen durumlarda,

  Soğuk hava koşullarında don etkisinden korumak için,

  Her türlü beton üretiminde kullanılır.

  AVANTAJLARI

  • Normal betona göre betonun başlangıç ve bitiş süresini kısaltır.

  • Kullanıma hazırdır.

  • Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır.

  • Özellikle soğuk hava şartlarına dayanıklıdır.

  • Klorür içermez.

  • Çabuk priz alır.

  • İşlenebilirlik özelliklerini iyileştirir.

  • Hacim artışı sağlar ve kılcal çatlakların örtülmesinde önemli rol oynar.

  • Solvent içermez.

  • Çimento ile reaksiyona girerek dayanımını artırır.

  MALZEME HAZIRLAMA TALİMATI

  30 ve 200 kg’ lık likit halindeki kullanıma hazır AKERKİM (İzo) Friz  -20 kullanılmadan önce muhakkak çalkalanmalıdır.

  Çalkalama işleminden sonra kullanılacak miktar kadar  AKERKİM (İzo) Friz  -20  temiz bir kap içerisine ilave edilerek homojen bir hal alıncaya kadar İzofriz  -20 karıştırılmalıdır.

  Kullanılacak kadar betona ilave edilmelidir.

  Geriye kalan AKERKİM (İzo) Friz -20 ağzı kapatılarak ambalajında muhafaza edilir.

  MALZEME KULLANIM TALİMATI

  Kullanıma hazır hale gelen AKERKİM (İzo) Friz -20  TS EN 934-2 standardına göre kullanıldığında

  Hızlı priz istendiğinde tek başına 100 Kg lık betonda 2,5-5 Kg oranlamasına göre kullanılması önerilir.

  Eğer ki başka bir akışkanlaştırıcı tipi malzeme ile kullanılacak ise 100 Kg lık betona 1-2 Kg arasında oranlamasına göre kullanılması önerilir.

  Kullanılacak olan oran betonun sınıfı ve özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

  Kullanılacak olan oran önceden laboratuar testleri ve deneyleri ile belirlenmelidir.

  SARFİYAT

  Çimento ağırlığının %1i (100kg çimento için 1000gr) oranında kullanılır.

  AMBALAJ

  30 KG PLASTİK BİDON

  200 KG VARİL

  DEPOLAMA

  Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda kapalı ambalajında 1 yıldır.  İstifleme üst üste 2 sırayı geçmemelidir.

  DİKKAT

  +5 oC’nin altında ve +30 oC’nin üzerindeki uygulamalardan kaçınınız.

  Çalışma süresi geçmiş likide su ilavesinde bulunmayınız.

  Uygulama yapılmadığı zaman ağzı sıkıca kapatılmış ambalajında muhafaza edilmelidir.

  Direkt güneş ışığı ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız

  Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.