AKER KİMYA

UYGULAMA

AKERKİM CRYSTALLİZE

Favoriler
Category

AKERKİM (İzotüm) CRYTALLIZE

AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLIZE  NEDİR?
AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE: Su izolasyon malzemesidir. Betonda suyla tepkimeye girerek kristaller üreten ve betonu su geçirimsiz hale getiren kapiler etkili su yalıtım malzemesidir. Dikey ve yatay düzlemde tüm beton yüzeylerde kullanılabilir.

SU İZOLASYONUNUN AMACI NEDİR?
Su izolasyonun amacı; yapılarımızın daha uzun ömürlü olabilmesi ve içinde yaşayanların sağlıklı ve konfor içinde yaşamaları için yapılmaktadır.

İzolasyonu iki kavram üzerine değerlendirilebilir;
1. Yapılarımızı yaparken gerekli su izolasyonunu ve diğer yalıtımları doğru ve sağlıklı yapıp binamızı olabilecek tehdit unsurlarından korumak,
2. Yapıların yalıtımı yapılmaz , noksan veya yanlış malzeme kullanılarak yapılırsa izolasyon noksanlığından yapılarımız riskli hale gelir ve dayanımı az olur,
Bu tür yapıları biz şu iki türlü insan tiplemesine benzetmekteyiz;
A.Sağlıklı şekilde doğmuş iyi bir ortamda yetişmiş büyümüş yemesine içmesine dikkat eden sağlık, vücut direnci yerinde ufak tefek hasatlıklarda sağlığı etkilenmeyen bir insan yapısı mevcut.
B.Anne karnında iyi beslenememiş doğum sonu iyi ortamda yetişmemiş, gelişim sürecinde iyi beslenememiş vücut gelişimi sağlıksız ve zayıf kalmış, ufak bir salgın ve hastalıkta ağır tahripler oluşturmaktadır bu tiplemede.
Yapılarımız ilk yapılır iken planlı ve gerektiği şekilde yer altı ve dış kaynaklı su ve sülfat etkilerine karşı, su ve diğer yalıtımlar yapılarak devam edilerek tamamlanır ise, sağlıklı doğan ve iyi bir gelişim süreci geçiren insan gibi ömrü uzun ve sağlıklı yaşayan insan gibi dış kaynaklı tehditlere karşı koyabilir ve direnci yüksek olur.
Yapılarımız izolasyon planlaması yapılmadan yapılır ise yapılarda her türlü tehdide açık olur bu tür yapıları kaderine terk edemeyiz nasıl bir insan hasta olduğunda bu iyi beslenmemiş kendine dikkat etmemiş diye bırakamıyor isek, hastalığı komple yok edemiyorsak bile ilerlemesini engelleyerek yaşamını sürdürmesini sağlıyor, yalıtımsız yapılan binalarda aynı şekilde su izolasyon yapılmamış, içeri su alır içinde yaşayanları sağlığını ve yaşam konforunu etkiler, yapının çeşitli alanlarına ve beton yapısına sirayet eden su yapının ömrünü kısaltır demir donatıyı ve betonu zayıflatır, olası deprem gibi felaketlerde direnç gösteremez zayıf düşer yapımız yıkıldığı gibi içinde yaşayanların canlarınıda tehdit etmektedir.
AKERKİM (İzotüm) Crystallize (Kristalize) her iki alandada kullanılabilen bir su izolasyon ürünüdür.
Su izolasyon yapılmadan yapılan beton yapılarda, radya beton veya perde betonların suyun geldiği yönden toprak kaldırılarak su izolasyonu yapılamıyorsa,  içeriden beton yüzeyde sıva şap kaplama var ise kaldırılarak, beton üzerine uygulanan AKERKİM (İzotüm) Crystallize (Kristalize) betona sirayet ederek beton içinde bulunan kılcal çatlaklarda suda çözülmeyen kristaller üreterek betonu ve demir donatıyı korumaktadır, konforlu ve sağlıklı yaşam sunmaktadır, AKERKİM (İzotüm) Crystallize (Kristalize) negatif ve pozif su izolasyon malzemesidir.
Su izolasyonu ikiye ayrılır; Pozitif izolasyon ve negatif izolasyon.
POZİTİF SU İZOLASYONU: Pozitif yalıtım suyun geldiği yönden yapılan bir izolasyon sistemidir bu sistemde yalıtımı sağlamak daha kolaydır, kullanılacak ürün gamı daha geniştir.
NEGATİF SU İZOLASYONU: Negatif yalıtım suyun geldiği yönden değil tam tersine içeriden yapılan bir su yalıtım sistemidir, uygulamak ve suyu kesmek biraz daha uğraştırıcı ve sabır ister. Negatif su izolasyon uygulamalarında İzotüm Crystallize ile kalıcı netice alınmaktadır.

NEGATİF SU İZOLASYONU;

-İstinat perde betonlar,

-Kuyu temel perdelerde,

-Bodrum ve döşeme(yer) betonlarında,

-Atık su depoları, tek yüz çakılan betonarme içme suyu depolarında,

-Asansör çukurlarında, arıtma tesislerinde ve fosseptiklerde, tünellerde negatif ve benzeri beton yapılarda dışarıdan gelen suyu durdurmak ve betonun servis ömrünü uzatmak amacıyla uygulamakta ve kullanılmaktadır.
Betondan yapı malzemelerinin ve yapıların işlevlerini servis ömürleri boyunca bozulmadan yerine getirebilmeleri için betonu olumsuz etkileyen unsurlardan korumak için yalıtım şarttır.
Beton yapısı gereği gözeneklidir bir metre küp (1 m3) betonda takriben 5000 ne yakın kılcal boşluk mevcuttur.
Beton yapımız sürekli suya veya nemli toprağa temasa sürekli maruz kalırsa, betonda bulunan kılcal çatlaklardan atlama yoluyla içeriye su transfer olur, toprak altında bulunan beton dışında yer altı suyu mevcut ise kapiler boşluklardan atlama yoluyla bir kez geçiş yapan su sanki o kısımda delik varmışçasına içeriye transfer olur.
AKERKİM (İzotüm) CRYTALLIZE:KRİSTALİZE SU İZOLASYONU
Beton oluşturulur iken agrega, çimento ve su ile karıştırılarak yapılmaktadır, plastik halden katı hale dönüşürken karışım içindeki kimyasal malzemeler reaksiyona girerek sıcaklık oluşur bu esnada karışım içinde bulunan su buharlaşmaya başlar karışımı terk ederken 1 m3 (metre küp) betonda 5000 yakın birbirinden bağımsız kılcal çatlak oluşmaktadır.
Oluşan bu kılcal çatlaklar betonun nefes almasını sağlar iken suya da yol olmaktadır. Bu tür su köprüleri için önlem alınmaz suya neme maruz bırakılır ise yapılarımız sağlıksız ve korumasız bırakılmış olur.
Beton yapılar oluşturulur iken su izolasyonu pozitiften yapılamayan alanlarda beton katkısı AKERKİM (İzo) ADD MİX veya AKERKİM (İzo) LİGUİT CRYSTALLIZE betonu suya karşı kilitleyen yeni nesil su izolasyon malzemeleri katılmalı.
Beton yapı oluşturur iken perdeler veya kuyu temel istinat duvarlar bunlarda beton döküm hatlarını ve su köprülerini yok etmek için takviye olsun diye AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE ile içeriden su izolasyon yapılmalı tam bir yalıtım sağlanmış olunur.
Katkı katılmadan yapılan beton yapılarda pozitif izolasyon yapılmadı ise negatiften AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE su izolasyonu yaparak çözüm sağlanmaktadır.
AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE, uygulandığı betonda suyla tepkimeye girerek suda çözünmeyen kristaller üretmeye başlar, betonda oluşan çatlaklara doğru ilerleyerek betonu su geçirimsiz hale getiren kapiler etkili su yalıtım malzemesidir. AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE, dikey ve yatay düzlemde tüm beton yüzeylerde kullanılabilir. Günümüzde yapıların su izolasyonunda AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE veya benzer aynı ayarda malzeme kullanılmadan yapılan yapılar su izolasyon da eksiklik oluşur, bitişik nizamlarda, istinat perdeler gibi pozitiften uygulan mayan yerlerde yalıtımı tamamlayıcıdır. Yapılarınızda AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE, kullanın su yalıtımınız noksan kalmasın!
Not: Her kraft torbada kristalize yazan kristalize değildir dikkat!.
Konforlu, sağlıklı, kuru, ıslak olmayan, nemsiz sorunsuz yapılar oluşturmak istiyor sanız AKER KİMYA Su izolasyon ürünleri ile tanışın. AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE konforlu sağlıklı yaşam sunmaktadır ve kristalize su izolasyon olarak tanımlanmıştır.

AKERKİM (İzotüm)  CRYSTALLİZE SU İZOLASYONU KULLANIM ALANI
•   Bodrum kat duvar perde betonlarında pozitif(dışarıdan) ve negatif yönden(içerden),
•    Bodrum döşeme(yer) betonlarında negatif yönden(içeriden),
•    Yüzme havuzlarında negatif ve pozitif yönden,
•    Atık su depoları,
•    Betonarme içme suyu depolarında,
•    Asansör çukurlarında,
•    Teraslarda ve bahçe teraslarda(kök geçirimsiz olarak uygulanabilir),
•    İstinat duvarlarında,
•    Arıtma tesislerinde ve fosseptiklerde,
•    Tünellerde negatif ve/veya pozitif uygulama,
•    Tahıl silolarında,
•    Yeraltı kanallarında ve men hollerde,
•    Düşük döşemelerde,
•    Kanal ve galerilerde,
•    Toprak altında kalacak her türlü beton imalatta,
•    Betonla alakalı İç ve dış mekânlarda,
•  Deniz su seviyesi altında kalan veya etkilenmelere maruz kalan betonarme yapılarda,
•    Betonarme çatılarda,
•    Katlı otoparklarda,
•  Beton borularda ve diğer tüm beton yüzeylerinin AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE su yalıtımında kullanılır.
AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE AVANTAJLARI
•    Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
•    Daha ekonomik ve daha etkilidir.
•    Fırça ile uygulanabilir.
•    Beton yüzeye direk uygulanır.
•    Su buharı geçirimlidir.
•    İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
•    Uygulama yapılan betonun mukavemetini artırır.
•    Demiri korozyondan korur.
•    Gıda ile ilgili olan su tahıl depolarında güvenle kullanılır.
•    Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
•    Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklıdır.
•    Oluşturduğu kristaller suda çözünmez yüzeyden ayrılmaz ve eskimez.
•    Betonda su izolasyonu ömrü, beton ömrü dayanımı kadardır.
•  Kuyu temel, istinat perde duvar, bitişik nizam perdeler, pozitiften su yalıtım yapılamayan beton yapılar, korkulu rüya olmaktan Negatiften su izolasyonu AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE ile suya son verildi.
•   Betonu ve donatıyı suyun korazif etkilerinden korur.
•   Diğer sürme ve bohçalama su izolasyonlarına göre sadece yüzeysel yalıtım değildir betona sirayet etmesi ile betonu su geçirimsiz yapmakta ve yüzeyde de bir tabaka oluşturmaktadır, yüzeydeki tabak zarar görselde beton içerisine işleyen AKERKİM (İzotüm) CRYSTALLİZE su izolasyonu sağlamaya devam eder.