TOZ KİMYASAL HAMMEDELER

PALMİTİK ASİT

Palmitik asit, C16H32O2 formülüne sahip hayvan bitkilerde bulunan en yaygın doymuş yağ asididir. Yağın sabunlaştırılması ve asitleştirilmesi işleminden sonra ayrıştırılmasıyla elde edilir.

ALFA OLEFİN SÜLFONAT (AOS)

AOS, CnH2n-1SO3Na(n=14-16) formülüne sahip anyonik yüzey aktif maddedir. Hindistan cevizi yağlarından yapılır. Mükemmel viskozite ve anyon köpürme özelliklerine sahip, lauril sülfatlara kıyasla daha yumuşaklığa sahiptir.

ASPARTAM

Aspartam, C14H18N2O5 formülüne sahip bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. Sofra şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlı olan yapay tatlandırıcıdır. Çok fazla kullanıldığında acı bir tat meydana gelmektedir.

FOSFORÖZ ASİT (FOSFONİK ASİT)

Fosforöz asit, H3PO3 formülüne sahip fosfonik asit olarak da bilinen fosforun renksiz oksiasitlerindendir. 3 hidrojen, 3 oksijen ve 1 tanede fosfor elementinden oluşur. Fosfat asidinden daha kuvvetlidir.

MİNOKSİDİL

Minoksidil, C9H15N5O formülüne sahip bir vazodilatör ilaçtır. Saç büyümesini sağlaması ve kelliği önlemede kullanılan etken bir maddedir.

BAKIR KLORÜR

Bakır klorür, CuCl2-2h2O kimyasal formülüne sahip doğada doğal olarak nantokit olarak oluşan bakır mineralidir. Elemental bakırın klor gazı ile pişirilmesi sonucu elde edilir. Yumuşak asit sınıfına giren Lewis asidi olarak gösterilir.

CARRAGEENAN (KARRAGENAN)

Carrageenan, C23H23FN407Zn formülüne sahip İrlanda yosunu sakızı olarak da bilinen kırmızı deniz yosunundan ekstrakte edilen yaygın bir katkı maddesidir. Hidrokolloid sınıfında yer alır. Carrageenan, bitkisel bir ürün olduğu için veganlar için uygun bir gıda maddesidir.

YÜKSEK FIRIN CÜRUF

Yüksek fırınlarda demir üretilirken elde edilen silis, kalsiyum, alümin silis ve bazik kökenli bileşikleri içeren ve ergimiş halde elde edilen atık bir malzemedir. YFC nun G ve H şeklinde iki tipi vardır. Demir, çelik üretiminden yan ürün olarak ortaya çıkan cüruflar, kristalize yapıları sebebi ile ham durumda puzolanik özelliğe sahip olmayan G tipi beton ve çimento sektörü yerine önem arz etmeyen yol yapımındaki betonlarda kullanılır. Modern endüstriyel demir çelik üretiminde ortaya çıkan H tipi cüruflar, camsı (amorf) yapıda oldukları için çimento ve beton üretiminde kullanılır.

LAURİK ASİT

Laurik asit, C12H24O2 formülüne sahip yağlı karboksilik asittir. Çeşitli bitki ve hayvansal katı ve sıvı yağlarda doğal olarak bulunur. Hindistan cevizi yağı içindeki yağ asitlerinin %50 sini oluşturur. Yaşlanma etkilerine karşı ürünlerde sıklıkla kullanılır.

1 2 3 4 5