SU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, H2O2 formülüne sahip yaygın adıyla oksijenli su olarak bilinen tipik olarak zayıf asitli bir kimyasal çözeltidir. Saf haldeyken sudan daha akışkandır. Hidrojen peroksit en temel peroksittir. Oksitleyici, ağartma maddesi ve antiseptik olarak görev görür.

POTASYUM HİDROKSİT

Potasyum Hidroksit bir kimyasal bileşik olup akkor derecede uçucu olan 360 °C’de eriyen suda ısı açığa çıkaran çözünen beyaz katı bir maddedir.Alkalik bir baz olan Potasyum Hidroksit geniş bir kullanım alanına sahiptir. Diğer adı Potas Kostik olarak bilinir.Su,alkol ve gliserinde çözünür. Eter ve sıvı amonyakta çözünmez. Suda erime esnasında ısı açığa çıkarır. Yanıcı değildir.

KALSİYUM KLORÜR

Kimyasal formülü CaCI2 olan kalsiyum ve klorün (inorganik)tuz formudur. E kodu(E509)olan gıda maddesidir. Nem tutma özelliği vardır.Kalsiyum klorür suda,asetik asit ve etariorik asitte çözünür.

BORAKS (SODYUM TETRABORAT DEKAHİDRAT)

Boraks, Sodyum borat, sodyum tetraborat veya disodyum borat olarak da adlandırılan önemli bir bor bileşiği, mineral, borik asite ait bir tuzdur.Toz boraks suda çözünür, beyaz kristal yapıdadır.

BONCUK KOSTİK

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C’de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur , ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

AĞIR SODA

Ağır Soda, en az %98 Na2CO3 içeren soda külü olarak da bilinen beyaz renkte, granül halde, sulu çözeltisi berrak ve renksiz bir kimyasal maddedir. Ağır soda hem madenlerde hem de kimyasal reaksiyonlardan elde edilir. En yaygın dekahidrat olarak görünür, buda monohidrat oluşturmak için kolayca seyreltilir.