SONDAJ VE MADEN KİMYASALLARI

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

MONO ETANOL AMİN (MEA)

Mono etanol amin, C2H7NO formülüne sahip organik bir bileşiktir. Hem birincil amin, hem de birincil alkol içeren çok fonksiyonlu bir kimyasaldır. Mono etanol amin endüstriyel olarak genellikle etilen oksitin amonyakla muamele edilmesi ile elde edilir. Farklı türevleri doğal olarak canlılarda bulunabilir.

MAGNEZYUM KLORÜR

Magnezyum klorür, MgC12 formülüne sahip inorganik ve düzensiz bir bileşiktir. Tuzlu sularda doğal olarak bulunur. Deniz suyunun buharlaşması sonucu oluşan tuz kütlelerinde de bulunur. Mgnezyum klorür üretiminde en önemli olanı tuzlu su içerisindeki bromun ekstraksiyonu ile elde edilir. Kloromagnezit olarak da bilinen magnezyum klorür, insan vücudunda en fazla bulunan katyonlardan bir tanesidir.

HİDRAZİN HİDRAT

Hidrazin hidrat, H6N2O formülüne sahip basit bir azot grubuna sahip hidrit ve inorganik yapılı bir bileşiktir. Hidrazin hidrat, hidrazin sülfatın sodyum hidroksi ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Ticari olarak üretimi %100 saf olarak gerçekleştirilir. Satıcılar ve kullanıcılar tarafından belirli konsantrasyonlar da seyreltilerek farklı konsantrasyonlar elde edilir.

SALİSİLİK ASİT

Salisilik asit, C7H6O3 formülüne sahip doğal bir bileşiktir. Salisilik asit, beyaz söğüt ve keklik üzümü yapraklarının kabuğundan elde edilir. Ayrıca salisin metabolizmasından da elde edilmektedir. Bir lipofilik monohidroksibenzoik asit, bir tür fenolik asit ve bir beta hidroksi asittir.

POTASYUM KLORÜR (POTAS KOSTİK)

Potasyum klorür, formülü KCl olan kimyasal bir bileşiktir. Potasyum ve klorürden meydana geldiği için metal halojen denir. Sylvite olarak da bilinir. Beyaz kristallerden oluşan bu elementin saf hali kokusuzdur.

SODYUM BİKARBONAT

Sodyum bikarbonat veya soda kimyasal formül NaHCO3 olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Antiasit özelliği vardır. Suda çözünür beyaz bir kristal yapıda olup hafif alkali tadı vardır. Salın solüsyonunda kullanılır. Sodyum bikarbonat yüksek yoğunlukta karbondioksit ile su tepkimesi sonucu elde edilir. Sodyum bikarbonat bu yöntemde katı olarak çökelir. Na2CO3 + CO2 + H2O –> 2 NaHCO3.Diğer adları Sodyum Hidrojen Peroksit,Yemek Sodası,Karbonat,Cep Sodası.

BENZOİK ASİT

Benzoik asit,birçok önemli organik bileşiğin sentezinin öncüsü durumunda olan zayıf bir asittir.Etanol içerisinde benzen ve asetonda kısmen çözünür.Gıda üretiminde en güvenli katkı maddelerinden biridir.

KALSİYUM BENTONİT

Kalsiyum bentonit alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile yada bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıdadır. Bir kil çeşidi olan kalsiyum bentonit döküm sanayiinden ilaç sanayisine birçok alanda kullanılmaktadır.

1 2 3