RAFİNE YAĞ KİMYASALLARI

AMONYUM BİFLORÜR

Amonyum Biflorür, amonyak ve hidrojen florür ile üretilen H5F2N formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Bu renksiz katı kristalize tuz, cam aşındırıcı ve hidroflorik asdit üretimi için bir ara madde olarak tasarlanmıştır. Santrosimetrik triatomik biflorür anyonu, 114 pm’lik bir F-H uzunluğu ile bilinen en güçlü hidrojen bağına sahiptir.

PAYET KOSTİK

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C’de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur, ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

SIVI KOSTİK
  • Sıvı Kostik ,Sodyum Hidroksit olarak da bilinmektedir. Yanıcı olmayıp nem çekici özelliği vardır. Yapısal olarak yumuşaklık ve kayganlık hissi verir.