PİROTEKNİK VE KİBRİT KİMYASALLARI

SENTETİK KRİYOLİT

Sentetik kriyolit, Na3AlF6 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Mineral kriyolit olarak doğal olarak oluşan sodyum, flor ve alüminyumdan oluşan bir kimyasaldır.

GUAR GUM

Guar gum, C10H14N5NA2O12P3 formülüne sahip genel olarak siyam baklasının tohumlarından ekstrakte edilen yüksek oranda saflaştırılmış doğal bir polisakkarittir. Proteince zengin olan guar gum, hayvan yemi, gıda ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır.

SODYUM KLORAT

Sodyum klorat, NaClO3 formülüne sahip klorik asidin sodyum tuzudur. Bilinen en güçlü oksitleyici molekülerdir. Üretim şekli ise perklorat elektrolizinde klorat çözeltisinin oksidasyonu ile birlikte sanayi alanında endüstriyel olarak üretimi yapılır. Organik madde, ahşap, sülfür, sülfürik asit, çeşitli metaller ve diğer kimyasallarla teması halinde yangın ya da patlamaya sebep olabilir.

SODYUM DİKROMAT

Na2Cr2O7 formülündeki Sodyum dikromat, inorganik bir bileşiktir. Fakat genellikle tuz dihidrat yani Na2Cr2O7•2H2O olarak kullanılmaktadır. Sodyum dikromat üretimi için başlangıç maddeleri arasında sodyum kromat ve sülfürik asit kullanılır. Aynı zamanda karbondioksit gazından geçirilmelidir. Neredeyse tüm krom cevheri, sodyum dikromata dönüştürülerek işlenir ve neredeyse krom bazlı bütün bileşikler ve maddeler bu tuzdan hazırlanır.

HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, H2O2 formülüne sahip yaygın adıyla oksijenli su olarak bilinen tipik olarak zayıf asitli bir kimyasal çözeltidir. Saf haldeyken sudan daha akışkandır. Hidrojen peroksit en temel peroksittir. Oksitleyici, ağartma maddesi ve antiseptik olarak görev görür.

ÜRE

Üre, CH4N2O kimyasal formülüne sahip beyaz renkli, suda kolay ve çok eriyen ve karbonik asidin diamidi olan üre, aynı zamanda karbamik asidin amidi olduğunda karbamid adı olarak da bilinir. Teknik olarak amonyum karbonatın 150-200 °C’ye kadar ısıtılmasından üre eldesi sağlanır. Tarım sektöründe öncelikle kullanım alanı bulunan üre içeriğinde F N (azot) barındırmasıyla tercih sebebi olmuştur.

PVP K-30

PVP K-30, C6H9NO formülüne sahip beyaz katı toz veya kristal yapıda olan suda çözünür bir polimerdir. Polivinilprolidin (PVP), monomerN- vinil prolidonun bileşiğidir. 4 çeşit PVP bulunmaktadır. Bunlar PVP den sonra gelen K sayısı kimyasalın molekül ağırlığını belirtmektedir. PVP K-15, PVP K-30, PVP K-60, PVP K-90 şeklinde belirtilir.

DİAMONYUM FOSFAT (DAP)

Diamonyum fosfat, (NH4) 2HPO4 formülüne sahip fosforik asidin 2 tane amonyum molekülü ile oluşan inorganik bir bileşiktir. Amonyum tuzları ve diamonyum hidrojen fosfat olarak da bilinir. Beyaz kristal bir yapıya sahiptir. En yaygın olarak gübre yapımında kullanılır.

ÇİNKO KLORÜR

Çinko klorür; ZnC12 formülüne sahip, renksiz ya da beyaz renkli olan suda yüksek oranda çözünebilen, higroskopik özellikte inorganik bir bileşiktir. Çinko tereyağı olarak da bilinen çinko klorür, iyonik bir bileşik olarak düşülmesine rağmen kovalent davranış göstermektedir.

1 2