PETRO KİMYASALLAR

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

BAKIR KLORÜR

Bakır klorür, CuCl2-2h2O kimyasal formülüne sahip doğada doğal olarak nantokit olarak oluşan bakır mineralidir. Elemental bakırın klor gazı ile pişirilmesi sonucu elde edilir. Yumuşak asit sınıfına giren Lewis asidi olarak gösterilir.

XANTHAM GUM

Xantham gum, C35H49O29 formülüne sahip Xanthomons campestris bakterisi tarafından şeker, dekstroz, mısır şurubu veya nişastanın fermantasyonu ile üretilen doğal bir biyopolimerdir. Bileşenlerin ayrılmasını önleyen etkili bir koyulaştırıcı, emülgatör, ve stabilizatördür.

Dİ ETİLEN GLİKOL

Di etilen glikol, C4H10O3 formülüne sahip bir dihidrik alkol alifatik birleşiğidir. Higroskopik bir maddedir. Etilen oksidin bir kısmı hidrolizi ile üretilir.

HİDROFLORİK ASİT

Hidroflorik asit, HF formülüne sahip bir bileşiktir. Hidroflorik asit, hidrojen florür sudaki çözeltisine verilen isimdir. Camlarda aşındırma özelliğinden dolayı cam kaplarda saklanamaz. Hidroflorik asit genelde, mineral floritin sülfirik asitle muamelesi ile elfsefde edilir.

DİETANOLAMİN

Dietanolamin, C4H11NO2 formülüne sahip hem organik hem de dialkolik bir bileşiktir. Endüstriyel olarak etilen oksit ve amonyağın gaz fazında reaksiyonuyla üretilir. DEA, aminler ve alkoller grubuna ait kimyasal bileşiktir.

SALİSİLİK ASİT

Salisilik asit, C7H6O3 formülüne sahip doğal bir bileşiktir. Salisilik asit, beyaz söğüt ve keklik üzümü yapraklarının kabuğundan elde edilir. Ayrıca salisin metabolizmasından da elde edilmektedir. Bir lipofilik monohidroksibenzoik asit, bir tür fenolik asit ve bir beta hidroksi asittir.

SİLİCA GEL

Kimyasal yapısı genel olarak inert maddelerden oluşmaktadır. Herhangi bir toksik içermez ve tepkimeye girmez. Korozyona karşı da koruyucu bir etkisi bulunmaktadır. Nemli ortamlarda, nem çekici ve adsorbe edici özelliği vardır. İş hayatında ve endüstriyel alanda, bozulması muhtemel veya kesin olan ürünlerin korunması için silika jel devamlı olarak kullanılan etkili bir üründür

POTASYUM KLORÜR (POTAS KOSTİK)

Potasyum klorür, formülü KCl olan kimyasal bir bileşiktir. Potasyum ve klorürden meydana geldiği için metal halojen denir. Sylvite olarak da bilinir. Beyaz kristallerden oluşan bu elementin saf hali kokusuzdur.

1 2 3