NONİL FENOL/YÜZEY AKTİFLER

SETİL STEARİL ALKOL

Setil stearil alkol, CHECH2nOH formülüne sahip pul şeklinde beyaz, katı bir maddedir. Sebze veya sentetik kaynaklardan gelen setil ve satearil alkollerin karışımıdır. Yağlı bir alkol olarak sınıflandırılır.

PVP K-30

PVP K-30, C6H9NO formülüne sahip beyaz katı toz veya kristal yapıda olan suda çözünür bir polimerdir. Polivinilprolidin (PVP), monomerN- vinil prolidonun bileşiğidir. 4 çeşit PVP bulunmaktadır. Bunlar PVP den sonra gelen K sayısı kimyasalın molekül ağırlığını belirtmektedir. PVP K-15, PVP K-30, PVP K-60, PVP K-90 şeklinde belirtilir.

SODYUM SÜLFAT

Sodyum sülfat doğada mineraller halinde bulunan nötral bir tuzdur. NaSO4 formülüyle gösterilen sodyum sülfat (thenadrite) ve mirabalat veya glauber tuzu denilen Na2SO410H2O formülü ile bilinen kristal sodyum sülfattır.

LABSA

Kimyasal formülü CH3 (CH2) 11C6H4SO3H olan genelde kolloid jel bazında renksiz, akışkan olmayan özelliklere sahip bir kimyasaldır. Çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostudur.(LAB) Lineer alkil benzen; genel olarak rafineri yakınlarında bulunur ve rafinerideki kerosenin parafine dondurulmuş halini ana hammadde olarak kullanır. Parafin C9-C13 arasında ayrılarak LAB fabrikasına gönderilir. Parafinden sonra ikinci hammadde benzendir. Benzen ile parafin reaksiyona sokularak LAB elde edilir. LABSA;SO3 gazının filtre edilmesinden sonra lineer alkil benzen(lab) ile reaktörde reaksiyona sokulmasıyla elde edilebilir. Diğer isimleri: Lineer alkil benzen sülfirik asit, Yumuşak asit bulamacı, Lauril benzen sulfonik asit.

SLES(SODYUM LAUREL SÜLFAT)

Sodyum Laurel Sülfat veya kısaca SLES hurma çekirdeği yağı veya Hindistan cevizi yağından elde edilen dodesil alkolün etoksilasyonuyla sentezlenir. Oluşan etoksilat sodyum tuzuna çevrilerek nötralize edilen yarım bir sülfürik asit esterine dönüştürülür. SLES benzer şekilde üretilir fakat etoksiyon aşaması olmadan sentezlenir. Anyonik deterjan ve yüzey aktif malzemedir.