Likit Kimyasal Hammaddeler

FORMALDEHİT

Formaldehit, CH2O formülüne sahip doğal olarak ortaya çıkan bir organik bileşiktir. Metanol olarak da bilinir. Endüstriyel sentezi, metil alkolün katalik olarak yükseltgenmesi sonucu oluşur. Genellikle %37 lik sulu çözelti şeklinde ticareti yapılır. Genellikle dezenfektan amaçlı kullanılır.

HİDRAZİN HİDRAT

Hidrazin hidrat, H6N2O formülüne sahip basit bir azot grubuna sahip hidrit ve inorganik yapılı bir bileşiktir. Hidrazin hidrat, hidrazin sülfatın sodyum hidroksi ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Ticari olarak üretimi %100 saf olarak gerçekleştirilir. Satıcılar ve kullanıcılar tarafından belirli konsantrasyonlar da seyreltilerek farklı konsantrasyonlar elde edilir.

SODYUM KLORİT (SIVI) %31

Sodyum klorit (sıvı), NaClO2 formülüne sahip çözeltidir. Sıvı klorit olarak da bilinir. Dengeli bir çözeltidir. Ancak tehlikeyi önlemek için asitten ve diğer kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Yanıcılığı olmamasına rağmen, organik maddelerin yanmasını hızlandırır. Uzun süre ısıya ve ateşe maruz kaldığında patlayabilir. Yükseltgeci bir ajan olarak kullanılır.

KOKOMİD DEA (CDEA)

Kokomid dea CH3(CH2)nC(=0)N(CH2CH2OH)2 formülüne sahip bir bileşiktir. Kokomid dea Hindistan cevizi yağlarından imal edilen yağ asitleri karışımının dietanolamin ile tepkimeye girmesiyle oluşan bir maddedir.

DİETANOLAMİN

Dietanolamin, C4H11NO2 formülüne sahip hem organik hem de dialkolik bir bileşiktir. Endüstriyel olarak etilen oksit ve amonyağın gaz fazında reaksiyonuyla üretilir. DEA, aminler ve alkoller grubuna ait kimyasal bileşiktir.

ECOCİDE ZEHİR

ECOCIDE , CMIT / MIT ve formaldehitin su bazlı kombinasyonuna dayanan geniş bir spektrum biyosittir. Çok çeşitli su bazlı ürünlerin korunması için uygundur. Aktif bileşenlerin dengesi alerjik temas riskini azaltır.

1 2