KAUÇUK - LASTİK VE BALATACILIK

SİLİKA JEL (BEYAZ)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

SİLİKA JEL (MAVİ)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

SİLİKA JEL (TURUNCU)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

PEG 6000 (FLAKE)

PEG 600, HO(C2H4O)Nh kimyasal formülüne sahip etilen oksit ve suyun yoğunlaşması ile oluşan yüksek moleküler bir polimerdir. 6000, ortalama moleküler ağırlığının 6000 olduğu anlamına gelir. Polimerizasyon derecesi arttıkça, polietilen glikolün fiziksel görünümü ve özellikleri yavaş yavaş değişir.

PEG 6000

PEG 6000, HO(C2H4O)Nh kimyasal formülüne sahip etilen oksit ve suyun yoğunlaşması ile oluşan yüksek moleküler bir polimerdir. 6000, ortalama moleküler ağırlığının 6000 olduğu anlamına gelir. Polimerizasyon derecesi arttıkça, polietilen glikolün fiziksel görünümü ve özellikleri yavaş yavaş değişir.

POTASYUM SORBAT

Potasyum sorbat, C6H7KO2 formülüne sahip gıda da kullanılmaya izin verilen tek organik asittir. Gıda katkı maddeleri arasında E202 adı ile yer alır. Potasyum sorbat endüstriyel olarak sorbik asidin potasyum hidroksit ile nötralizasyonu ile elde edilir.

TRİETANOLAMİN (TEA)

Trietanolamin, C6H15NO3 formülüne sahip hem bir tersiyer amin hem de triol olan, yapışkan bir organik bileşiktir. TEA, etil oksitin sulu amonyak ile reaksiyomundan üretilir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir.

DİETANOLAMİN

Dietanolamin, C4H11NO2 formülüne sahip hem organik hem de dialkolik bir bileşiktir. Endüstriyel olarak etilen oksit ve amonyağın gaz fazında reaksiyonuyla üretilir. DEA, aminler ve alkoller grubuna ait kimyasal bileşiktir.

SODYUM ASETAT

Sodyum asetat, C2H3NaO2 formülüne sahip sıcak buz olarak da bilinen asetik asitin sodyum tuzudur. Endüstriyel olarak sodyum asetat trihidrat, asetik asidin sulu çözeltisi ile sodyum hidroksitin reaksiyonu ile elde edilir.

1 2 3 4