KAĞIT VE MUKAVVA KİMYASALLARI

ADİPİK ASİT

Adipik asit, (CH2)4(COOH)2 formülüne sahip dikarboksilik asittir. Siklohekzanın yükseltgenmesiyle elde edilir. Doğada nispeten az olarak bulunurken, idrar ve kanda tipik bir biçimde eksojen olarak bulunmaktadır. Adipik asitin tarta benzeyen bir tadı vardır.

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

SODYUM TİYOSÜLFAT

Sodyum tiyosülfat, Na2s2o3 formülüne sahip sodyum ve tiyosülfat iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur. Ortam sıcaklığı 33 derece üstüne çıkmaya başladığında madde suyunu kaybetmeye başlar. Sıcaklık 48 dereceye ulaştığında ise kendi suyunda erimeye başlar.

GUAR GUM

Guar gum, C10H14N5NA2O12P3 formülüne sahip genel olarak siyam baklasının tohumlarından ekstrakte edilen yüksek oranda saflaştırılmış doğal bir polisakkarittir. Proteince zengin olan guar gum, hayvan yemi, gıda ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır.

PEG 6000 (FLAKE)

PEG 600, HO(C2H4O)Nh kimyasal formülüne sahip etilen oksit ve suyun yoğunlaşması ile oluşan yüksek moleküler bir polimerdir. 6000, ortalama moleküler ağırlığının 6000 olduğu anlamına gelir. Polimerizasyon derecesi arttıkça, polietilen glikolün fiziksel görünümü ve özellikleri yavaş yavaş değişir.

PEG 6000

PEG 6000, HO(C2H4O)Nh kimyasal formülüne sahip etilen oksit ve suyun yoğunlaşması ile oluşan yüksek moleküler bir polimerdir. 6000, ortalama moleküler ağırlığının 6000 olduğu anlamına gelir. Polimerizasyon derecesi arttıkça, polietilen glikolün fiziksel görünümü ve özellikleri yavaş yavaş değişir.

SODYUM KLORAT

Sodyum klorat, NaClO3 formülüne sahip klorik asidin sodyum tuzudur. Bilinen en güçlü oksitleyici molekülerdir. Üretim şekli ise perklorat elektrolizinde klorat çözeltisinin oksidasyonu ile birlikte sanayi alanında endüstriyel olarak üretimi yapılır. Organik madde, ahşap, sülfür, sülfürik asit, çeşitli metaller ve diğer kimyasallarla teması halinde yangın ya da patlamaya sebep olabilir.

POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT

Potasyum Alüminyum sülfat, KAI(SO4)2 formülüne sahip şap olarak da bilinen inorganik bir maddedir. Potasyum sülfat ve alüminyum sülfatın kristal su içeren çift tuzudur. Potasyum alüminyum  dodekahidrat, doğada alum- (K) adı verilen bir sülfat minerali olarak, tipik olarak sülfür minerallerinin ve potasyum taşıyan minerallerin ayrışması ve yükseltgendiği yerlerdeki kayalarda kabuklaşma olarak meydana gelir.

1 2 3 4 5 6 7