ISIL İŞLEM KİMYASALLARI

POTASYUM KLORÜR (POTAS KOSTİK)

Potasyum klorür, formülü KCl olan kimyasal bir bileşiktir. Potasyum ve klorürden meydana geldiği için metal halojen denir. Sylvite olarak da bilinir. Beyaz kristallerden oluşan bu elementin saf hali kokusuzdur.

OLEİK ASİT

Oleik Asit, C17H33COOH formülüne sahip doğada çeşitli bitkisel yağlarda %30 oranında bulunurken hayvansal yağlarda gliserin esteri olarak bulunan doğada en yaygın gözlemlenen yağ asidir. İki kristal yapıya sahip olan oleik asit, doymamış yağ asitlerinin en önemlisidir.

KALSİYUM FLORÜR

Kalsiyum florür, doğada mineral florit veya fluorspar olarak buluna bilen CaF2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Çözünürlüğü yüksek olan kalsiyum kaynağı ile sodyum flüorürün reaksiyona sokulması ile elde edilir.

ÇİNKO KLORÜR

Çinko klorür; ZnC12 formülüne sahip, renksiz ya da beyaz renkli olan suda yüksek oranda çözünebilen, higroskopik özellikte inorganik bir bileşiktir. Çinko tereyağı olarak da bilinen çinko klorür, iyonik bir bileşik olarak düşülmesine rağmen kovalent davranış göstermektedir.

BONCUK KOSTİK

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C’de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur , ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

PAYET KOSTİK

Saf sodyum hidroksit, bozulma olmaksızın 318 ° C’de eriyen renksiz, kristalin bir katıdır. Suda yüksek ölçüde çözünür, etanol ve metanolde daha düşük bir çözünürlükle bulunur, ancak eter ve diğer polar olmayan çözücüler içinde çözünmez.

SODYUM KARBONAT

Kimyasal formülü Na2CO3 olan sulu çözeltisi berrak renksiz görünümünde olan bir kimyasaldır. Kristal soda ( Na2CO3.10H2O ) halinde bulunabilmektedir. Tuz halinde olmasına rağmen hidroliz nedeni ile çözeltileri bazik özellik göstermektedir. Bu bileşik belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunmaktadır. Genel olarak yatakları Afrika ve Asya’dadır ancak genel itibariyle yapay olarak eldesi gerçekleşmektedir.

BARYUM KLORÜR

BARYUM KLORÜRBaC12 kimyasal formülüne sahip inorganik bir bileşiktir ve higroskopiktir. En önemli baryum tuzlarındandır ve “Tuzlama Bariyeri” olarak da bilinir. Baryum elementinin suda çözünen en yaygın türüdür. Metalik halde muhafaza edilmesi zordur. Aktif bir yapıya sahip olduğundan su, hava ve çeşitli asitlerle reaksiyona girme eğilimine sahiptir.

POTASYUM NİTRAT

KNO3 formüllü bir potasyum bileşiği olan Potasyum Nitrat, iyonik bir tuzdur bu nedenle alkali metal nitrat da denenebilir. Doğada Niter isimli bir mineral olarak bulunur. Güherçile olarak da bilenen bileşik doğal halde mağara duvarlarındaki birikintilerde ve kayaçlarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur.
Sodyum nitrat ve potasyum klorür karışımının çifte ayrışması sonucunda elde edilir.