GIDA KATKI VE KİMYASALLARI

PALMİTİK ASİT

Palmitik asit, C16H32O2 formülüne sahip hayvan bitkilerde bulunan en yaygın doymuş yağ asididir. Yağın sabunlaştırılması ve asitleştirilmesi işleminden sonra ayrıştırılmasıyla elde edilir.

ADİPİK ASİT

Adipik asit, (CH2)4(COOH)2 formülüne sahip dikarboksilik asittir. Siklohekzanın yükseltgenmesiyle elde edilir. Doğada nispeten az olarak bulunurken, idrar ve kanda tipik bir biçimde eksojen olarak bulunmaktadır. Adipik asitin tarta benzeyen bir tadı vardır.

ASPARTAM

Aspartam, C14H18N2O5 formülüne sahip bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. Sofra şekerinden yaklaşık 200 kat daha tatlı olan yapay tatlandırıcıdır. Çok fazla kullanıldığında acı bir tat meydana gelmektedir.

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

SODYUM TİYOSÜLFAT

Sodyum tiyosülfat, Na2s2o3 formülüne sahip sodyum ve tiyosülfat iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur. Ortam sıcaklığı 33 derece üstüne çıkmaya başladığında madde suyunu kaybetmeye başlar. Sıcaklık 48 dereceye ulaştığında ise kendi suyunda erimeye başlar.

SİLİKA JEL (BEYAZ)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

GUAR GUM

Guar gum, C10H14N5NA2O12P3 formülüne sahip genel olarak siyam baklasının tohumlarından ekstrakte edilen yüksek oranda saflaştırılmış doğal bir polisakkarittir. Proteince zengin olan guar gum, hayvan yemi, gıda ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır.

CARRAGEENAN (KARRAGENAN)

Carrageenan, C23H23FN407Zn formülüne sahip İrlanda yosunu sakızı olarak da bilinen kırmızı deniz yosunundan ekstrakte edilen yaygın bir katkı maddesidir. Hidrokolloid sınıfında yer alır. Carrageenan, bitkisel bir ürün olduğu için veganlar için uygun bir gıda maddesidir.

İNAKTİF MAYA

Sitoplazmadan ayrılmış hücre duvarı maya ekstraktı olarak adlandırılır. Hücre duvarının tamamına yakını glukan ve mannan oligosakkaritler gibi karbonhidratlardan oluşur. Kendine has maya kokusu vardır. Tüm hayvan türlerinin rasyonlarında protein kaynağı olarak %1 ile%3 oranında kullanılabilir.

1 2 3 4 12 13 14