Dolgu Maddeleri

SENTETİK KRİYOLİT

Sentetik kriyolit, Na3AlF6 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Mineral kriyolit olarak doğal olarak oluşan sodyum, flor ve alüminyumdan oluşan bir kimyasaldır.

SİLİKA JEL (BEYAZ)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

SİLİKA JEL (MAVİ)

Silika jel, SiO2+H2O+CoCl2 formülüne sahip silikon dioksit yapısında en yaygın kullanılan nem alıcı malzemedir. Yapısında nanometre boyutundaki gözenekleri sayesinde oldukça yüksek yüzey alanına sahiptir ve bu özelliğinden dolayı rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutmaktadır.

PE WAX

Polietilen wax, (C2H4)n formülüne sahip düşük moleküler ağırlıklı polietilen polimeridir. Gelişmiş moleküler yapısından dolayı kaygan bir madde özelliği gösterir. PE wax, polimerizasyon adı verilen işlemle etilenden elde edilir. Sınırlı polieşitsizlik ve moleküler ağırlık içerir. Sonuç olarak diğer kimyasallara karşı eşsiz ısı stabilitesine ve esnekliğe sahiptir.

SODYUM ASETAT

Sodyum asetat, C2H3NaO2 formülüne sahip sıcak buz olarak da bilinen asetik asitin sodyum tuzudur. Endüstriyel olarak sodyum asetat trihidrat, asetik asidin sulu çözeltisi ile sodyum hidroksitin reaksiyonu ile elde edilir.

KALSİYUM SÜLFAT DİHİTRAT

Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Kalsiyum sülfat, jips, hemihidrat, anhidrit ve bunların karışımları olabilir. Jips ve anhidrit doğal olarak bulunur.

AVİCEL PH 101 (MİKROKRİSTALİN SELÜLÖZ)

AVİCEL mikrokristalin selülöz, C14H26O11 formülüne sahip doğadaki bütün bitkilerde doğal olarak bulunan ince toz, beyaz renkte polimerdir. Selülöz olarak da bilinir. İlaç ve gıda takviyelerine uygulanan bağ ajanı özelliğindedir.

KUVARZ KUMU

Kuvars saf silisyum dioksit (SiO2)  kristallerine verilen isimdir. Silikon ve oksijen atomlarından oluşan sert ve kristalli bir mineraldir. Kuvars kumları kuvarsça zengin magmatik ve metaformik kayaçların ayrışması ile oluşan taneciklerdir.

CALSİYUM ALÜMİNANT

HAC olarak da bilinen yüksek alümina çimento, gücü çok hızlı geliştiren özel bir çimento bileşiğidir. Diğer çimento formları ile aynı şekilde üretilir, ancak eşsiz makyajı hac’a özgü özelliklerle sonuçlanır. Özellikle, yüksek % alümina çimento kimyasal dayanıklıdır ve soğuk sıcaklıklara dayanabilir.
Yüksek % alümina çimento, seçilen hammadde olarak doğal yüksek dereceli boksit ve kireçtaşı ile kalsine edilir. Bu serinin ana aşaması esas olarak klinkeri oluşturan CA ve ca2’dir. En iyi parçacık boyutu dağıtımına öğütüldükten sonra, çimentolar en kritik müşterilerin talebini karşılayacaktır.