DÖKÜM KİMYASALLARI

MANGAN SÜLFAT

Mangan sülfat, MnSO4 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Ticari açıdan önemli bir mangan(II) tuzudur. Manganez cevherlerinin sülfirik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir. Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratlardan oluşur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır.

ÇİNKO KLORÜR

Çinko klorür; ZnC12 formülüne sahip, renksiz ya da beyaz renkli olan suda yüksek oranda çözünebilen, higroskopik özellikte inorganik bir bileşiktir. Çinko tereyağı olarak da bilinen çinko klorür, iyonik bir bileşik olarak düşülmesine rağmen kovalent davranış göstermektedir.

SODYUM FLORÜR

Sodyum Florür(NAF)formülüyle adlandırılan inorganik bir bileşiktir. Suda kolaylıkla çözünebilen renksiz veya beyaz bir katıdır. Diğer adı Florocid’tir. Doğada mineral halde bulunmaktadır.

MAGNEZYUM OKSİT

Magnezyum oksit MgO ya da diğer adıyla magnezya; periklaz olarak doğal yolla oluşan magnezyum kaynağı olan beyaz renkli toz kristal halinde kokusuz nem çekici bir mineraldir. Magnezyum oksit in en büyük niteliği ise ateşe dayanıklı olmasıdır. Magnezyum oksit bu niteliği bakımından her alanda sık kullanılır. Magnezyum hidroksit maddesi ya da magnezyum karbonatın​ kavrulması ile elde edilir. Magnezyum oksit sinterleme yöntemi ile manyezitten kalsinasyon sonucunda üretilir. İkincisi, spesifik olarak deniz suyu olan magnezyum klorür çözeltilerinin kireç ile muamelesi yoluyla elde edilir.

SODYUM SİLİKAT

Genel formülü Na2SİO3 olan sodyum silikat genel adıyla cam suyu olarak da bilinir.Genelde renksizdir fakat işlemlerle yeşilimsi veya mavimsi renk alırlar.