DİĞER ÜRÜNLER

CAM ELYAF

Cam elyaf, alkalisi düşük E camının 5-20 mikron çaplarında devamlı proses ile ince lifler halinde çekilmiş türüdür. Her tip çimento ile uyumlu, sıva, şap veya betonda oluşacak rötre çatlaklarını en aza indirgeyen, cam liftir.

BENZOİK ASİT

Benzoik asit,birçok önemli organik bileşiğin sentezinin öncüsü durumunda olan zayıf bir asittir.Etanol içerisinde benzen ve asetonda kısmen çözünür.Gıda üretiminde en güvenli katkı maddelerinden biridir.

FTALİK ANHİDRİT

Ftalik Anhidrit, susuz kalsiyum sülfat yapısında, kayaç oluşturan önemli bir mineraldir. Kimyasal açıdan jips (alçıtaşı) ile arasındaki tek fark, kristalleşme suyunun olmamasıdır, Ftalik Anhidrit nemli ortamlarda molekülüne su alarak jipse dönüşür. Ftalik Anhidrit genellikle tuz birikintilerinde kaya tuzu ve jipsle bir arada bulunur.

SODYUM SİLİKAT

Genel formülü Na2SİO3 olan sodyum silikat genel adıyla cam suyu olarak da bilinir.Genelde renksizdir fakat işlemlerle yeşilimsi veya mavimsi renk alırlar.

KLOR PARAFİN

Klor Parafin, C10-13, C14-17, C>17 kimyasal formülüne sahip poliklorlu n- alkanların karışımlarıdır. Yüksek klor içeriği (%70) olan uzun karbon zincir uzunluğu (C20-C30) olan klorlanmış parafinler hariç, yapışkan, renksiz veya sarımsı yoğun yağlardır. Klorlu parafinlerin karakteristik hafif ve tatsız kokusu yoktur. Koku, küçük fakat ölçülebilen buhar basıncıyla göreceli düşük moleküler kütleden küçük miktarda ürüne bağlıdır.