CAM SERAMİK KİMYASALLARI

ADC 750

ADC 750 sitren akrilik asit esterine dayalı, plastikleştirici ve APEO içermeyen anyonik-noniyonik sulu dispersiyonudur.  Olağanüstü su ve alkali direncine sahiptir.

SENTETİK KRİYOLİT

Sentetik kriyolit, Na3AlF6 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Mineral kriyolit olarak doğal olarak oluşan sodyum, flor ve alüminyumdan oluşan bir kimyasaldır.

BAKIR KLORÜR

Bakır klorür, CuCl2-2h2O kimyasal formülüne sahip doğada doğal olarak nantokit olarak oluşan bakır mineralidir. Elemental bakırın klor gazı ile pişirilmesi sonucu elde edilir. Yumuşak asit sınıfına giren Lewis asidi olarak gösterilir.

POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT

Potasyum Alüminyum sülfat, KAI(SO4)2 formülüne sahip şap olarak da bilinen inorganik bir maddedir. Potasyum sülfat ve alüminyum sülfatın kristal su içeren çift tuzudur. Potasyum alüminyum  dodekahidrat, doğada alum- (K) adı verilen bir sülfat minerali olarak, tipik olarak sülfür minerallerinin ve potasyum taşıyan minerallerin ayrışması ve yükseltgendiği yerlerdeki kayalarda kabuklaşma olarak meydana gelir.

MONOAMONYUM FOSFAT

Monoamonyum Fosfat, NH4H2P04 formülüne sahip fosforik asidin mono amonyum tuzudur. Gübre endüstrisinde yaygın olan iki bileşenden oluşur ve herhangi bir katı gübrenin en fazla fosforunu içerir. Birebir amonyak ve fosforik asit tepkimeye sokulur ve elde edilen MAP bulamacı bir granülatörde karıştırılarak elde edilir.

MAGNEZYUM KLORÜR

Magnezyum klorür, MgC12 formülüne sahip inorganik ve düzensiz bir bileşiktir. Tuzlu sularda doğal olarak bulunur. Deniz suyunun buharlaşması sonucu oluşan tuz kütlelerinde de bulunur. Mgnezyum klorür üretiminde en önemli olanı tuzlu su içerisindeki bromun ekstraksiyonu ile elde edilir. Kloromagnezit olarak da bilinen magnezyum klorür, insan vücudunda en fazla bulunan katyonlardan bir tanesidir.

PEG 400

PEG 400, C2Nh4N+2On+1 formülüne sahip düşük molekül ağırlıklı bir polietilen glikoldür. Etilen oksitin; su, etilen glikol veya etilen glikolün oligomerleri ile etkileşimi sonucunda üretilir. Oluşturulacak polimerin uzunluğu reaktanların miktarı ile belirlenir. Birçok polimerin üretilmesinde su yerine başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır.

ZİRKONYUM OKSİT

Zirkonyum Oksit, Zr02 formülüne sahip Zirkonya olarak da  bilinen bir kimyasaldır. Doğal cevher zirkon kumunda ve baddeleyitte bulunur. Zirkonyum doa sıcaklığında monoklinik kristalde bulunur ce sıcaklık 1170 °C ye yükseldiğinde kare kristal faza dönüştürülür. Sıcaklığı 2.370 °C ye yükseldikçe kübik kristal faza dönüşür. Seramik endüstrisine girmiş kristalin bir metal oksittir. Yüksek termal direnci, mekanik direnci ve aşındırıcı özellikleri ile karakterizedir.

1 2 3 4 5 6 7