BOYA VERNİK KİMYASALLARI

ALFA OLEFİN SÜLFONAT (AOS)

AOS, CnH2n-1SO3Na(n=14-16) formülüne sahip anyonik yüzey aktif maddedir. Hindistan cevizi yağlarından yapılır. Mükemmel viskozite ve anyon köpürme özelliklerine sahip, lauril sülfatlara kıyasla daha yumuşaklığa sahiptir.

ADC 750

ADC 750 sitren akrilik asit esterine dayalı, plastikleştirici ve APEO içermeyen anyonik-noniyonik sulu dispersiyonudur.  Olağanüstü su ve alkali direncine sahiptir.

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

GUAR GUM

Guar gum, C10H14N5NA2O12P3 formülüne sahip genel olarak siyam baklasının tohumlarından ekstrakte edilen yüksek oranda saflaştırılmış doğal bir polisakkarittir. Proteince zengin olan guar gum, hayvan yemi, gıda ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır.

SODYUM KLORAT

Sodyum klorat, NaClO3 formülüne sahip klorik asidin sodyum tuzudur. Bilinen en güçlü oksitleyici molekülerdir. Üretim şekli ise perklorat elektrolizinde klorat çözeltisinin oksidasyonu ile birlikte sanayi alanında endüstriyel olarak üretimi yapılır. Organik madde, ahşap, sülfür, sülfürik asit, çeşitli metaller ve diğer kimyasallarla teması halinde yangın ya da patlamaya sebep olabilir.

POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT

Potasyum Alüminyum sülfat, KAI(SO4)2 formülüne sahip şap olarak da bilinen inorganik bir maddedir. Potasyum sülfat ve alüminyum sülfatın kristal su içeren çift tuzudur. Potasyum alüminyum  dodekahidrat, doğada alum- (K) adı verilen bir sülfat minerali olarak, tipik olarak sülfür minerallerinin ve potasyum taşıyan minerallerin ayrışması ve yükseltgendiği yerlerdeki kayalarda kabuklaşma olarak meydana gelir.

MONO ETANOL AMİN (MEA)

Mono etanol amin, C2H7NO formülüne sahip organik bir bileşiktir. Hem birincil amin, hem de birincil alkol içeren çok fonksiyonlu bir kimyasaldır. Mono etanol amin endüstriyel olarak genellikle etilen oksitin amonyakla muamele edilmesi ile elde edilir. Farklı türevleri doğal olarak canlılarda bulunabilir.

MONOAMONYUM FOSFAT

Monoamonyum Fosfat, NH4H2P04 formülüne sahip fosforik asidin mono amonyum tuzudur. Gübre endüstrisinde yaygın olan iki bileşenden oluşur ve herhangi bir katı gübrenin en fazla fosforunu içerir. Birebir amonyak ve fosforik asit tepkimeye sokulur ve elde edilen MAP bulamacı bir granülatörde karıştırılarak elde edilir.

XANTHAM GUM

Xantham gum, C35H49O29 formülüne sahip Xanthomons campestris bakterisi tarafından şeker, dekstroz, mısır şurubu veya nişastanın fermantasyonu ile üretilen doğal bir biyopolimerdir. Bileşenlerin ayrılmasını önleyen etkili bir koyulaştırıcı, emülgatör, ve stabilizatördür.

1 2 3 4 10 11 12