ASİTLER

SİTRİK ASİT

Sitrik asit, modern endüstrinin pek çok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusunun birçok ihtiyacının karşılanabilmesi açısından oldukça önemli bir bileşik olan kristal yapılı ve renksiz bileşenin kimyasal formülü “C6H8O7” olarak ifade edilmektedir. Hemen hemen bütün bitkilerin yapısında var olan Sitrik asit, doğada hücresel faaliyetlerin birçoğunda görev almaktadır. Sitrik asitin kullanım alanlarından bahsedecek olursak; gıda sektörü, tarım sektörü, metal üretimi ve işlenmesi, ilaç sektörü ve içecek sektörü gibi aktif alanlarda yer almaktadır.

STEARİK ASİT

Stearik asit, CH3(CH2)16COOH formüllü 18karbon zincirli doymuş bir yağ asididir. Bitkisel ve hayvansal yağdan türetilir. Çoğu hayvan ve bitkilerden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur. Katı halde mumsu bir yapısı vardır. Stearik asidin tuzları ve esterleri stearatlar olarak adlandırılır. Doğada bulunan en yaygın doymuş yağ asitlerindendir. 

NİTRİK ASİT

Sıvı halde berrak ve sarımtırak bir madde olan Nitrik Asit içerisinde azot, hidrojen ve oksijen atomları bulundurur. Nitrik asit üretimi Şili güverçilesinin sülfürik asitle reaksiyona sokulması sonucunda, amonyak kullanımı ile veya havada bulunan azottan amonyak elde etmenin sonra da bunu yüksek sıcaklıkta ve havadaki oksijenle birleştirmek suretiyle nitrik asit üretimi gerçekleşir. Nitrik asit kuvvetli bir anorganik asittir.

HİDROKLORİK ASİT

Hidroklorik asit HCL formülü ile gösterilen, halk arasında tuz ruhu olarak ta bilinen bir inorganik asittir. Bir klor atomu ve bir hidrojen atomundan oluşur. Oda sıcaklığında normal basınçta gaz halinde olan Hidrojen Klorürün sıvı çözeltisine Hidroklorik Asit denir.