ARITMA KİMYASALLARI

SODYUM POLİAKRİAT

Sodyum poliakrilat, C5H7Na03 formülüne sahip poliakrilik asit sodyum tuzudur. Kütlesinin 100 ila 1000 katı kadar su emme özelliğine sahiptir. Sodyum poliakrilat, ana zincirde negatif yüklü karboksilik gruplara sahip anyonik bir polielektroliktir.

SODYUM KLORAT

Sodyum klorat, NaClO3 formülüne sahip klorik asidin sodyum tuzudur. Bilinen en güçlü oksitleyici molekülerdir. Üretim şekli ise perklorat elektrolizinde klorat çözeltisinin oksidasyonu ile birlikte sanayi alanında endüstriyel olarak üretimi yapılır. Organik madde, ahşap, sülfür, sülfürik asit, çeşitli metaller ve diğer kimyasallarla teması halinde yangın ya da patlamaya sebep olabilir.

KALSİYUM OKSİT

Kalsiyum oksit (CaO) geniş bir kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal bileşiktir. Beyaz renkli, aşındırıcı ve alkalik bir katıdır.  Kalsiyum oksit, kireç taşının yüksek sıcaklıkta erimesi ve karbondioksitin uzaklaştırılmasıyla elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen kalsiyum oksit, güçlü bir aşındırıcı olarak kullanılmaktadır. Alkalik bir katı yapısına sahiptir.

POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT

Potasyum Alüminyum sülfat, KAI(SO4)2 formülüne sahip şap olarak da bilinen inorganik bir maddedir. Potasyum sülfat ve alüminyum sülfatın kristal su içeren çift tuzudur. Potasyum alüminyum  dodekahidrat, doğada alum- (K) adı verilen bir sülfat minerali olarak, tipik olarak sülfür minerallerinin ve potasyum taşıyan minerallerin ayrışması ve yükseltgendiği yerlerdeki kayalarda kabuklaşma olarak meydana gelir.

MAGNEZYUM KLORÜR

Magnezyum klorür, MgC12 formülüne sahip inorganik ve düzensiz bir bileşiktir. Tuzlu sularda doğal olarak bulunur. Deniz suyunun buharlaşması sonucu oluşan tuz kütlelerinde de bulunur. Mgnezyum klorür üretiminde en önemli olanı tuzlu su içerisindeki bromun ekstraksiyonu ile elde edilir. Kloromagnezit olarak da bilinen magnezyum klorür, insan vücudunda en fazla bulunan katyonlardan bir tanesidir.

HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT (HEDP)

HEDP genellikle hammadde olarak fosfor asidi veya fosfor triklorür kullanılarak cam kaplı reaktörlerde üretilir. Genellikle endüstriyel alanda %60 lık sulu çözeltisi kullanılır. 1 den daha düşük PH değerine güçlü asidik özelliği vardır.

PVP K-90

PVP K-90, C6H9NO formülüne sahip amorf bir polimerdir. Ürün, bir bazik veya N,N’-viniltriazol mevcudiyetinden vinil-2 prolidon polimerize edildikten sonra saflaştırma işlemi ile elde edilir. Sert, şeffaf parlak film oluşturur.

HİDROKİNON

Benzen-l, 4-diol yada kinol olarak da adlandırılan hidrokinon, C6H4(OH)2 kimyasal formülüne sahiptir. Kimyasal yapısı bir benzen halkasına para konumunda bağlı iki hidroksil grubundan oluşur. Benzen türevi olan aynı zamanda bir fenol türü olan aromatik bir organik bileşiktir. Bu ana bileşiğin yerleşmiş türevlerine hidrokinonlar da denir.

 

HİDRAZİN HİDRAT

Hidrazin hidrat, H6N2O formülüne sahip basit bir azot grubuna sahip hidrit ve inorganik yapılı bir bileşiktir. Hidrazin hidrat, hidrazin sülfatın sodyum hidroksi ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Ticari olarak üretimi %100 saf olarak gerçekleştirilir. Satıcılar ve kullanıcılar tarafından belirli konsantrasyonlar da seyreltilerek farklı konsantrasyonlar elde edilir.

1 2 3 4 5