LAKTİK ASİT

Laktik asit, C3H6O3 formülüne sahip renksiz ve sıvı bir formda olup süt asidi olarak da bilinen bir organik hidroksi asittir. Hem doğal olarak bulunur hem de sentetik olarak üretilir. Laktik asit, hidroksil grubuna bitişik karboksil grubunun olması nedeniyle bir alfa-hidroksi (AHA) asittir.