XANTHAM GUM

Xantham gum, C35H49O29 formülüne sahip Xanthomons campestris bakterisi tarafından şeker, dekstroz, mısır şurubu veya nişastanın fermantasyonu ile üretilen doğal bir biyopolimerdir. Bileşenlerin ayrılmasını önleyen etkili bir koyulaştırıcı, emülgatör, ve stabilizatördür.

TRİETANOLAMİN (TEA)

Trietanolamin, C6H15NO3 formülüne sahip hem bir tersiyer amin hem de triol olan, yapışkan bir organik bileşiktir. TEA, etil oksitin sulu amonyak ile reaksiyomundan üretilir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir.

SODYUM ASETAT

Sodyum asetat, C2H3NaO2 formülüne sahip sıcak buz olarak da bilinen asetik asitin sodyum tuzudur. Endüstriyel olarak sodyum asetat trihidrat, asetik asidin sulu çözeltisi ile sodyum hidroksitin reaksiyonu ile elde edilir.

MALİK ASİT

Malik asit, C4H6O5 formülüne sahip meyve asidi olarak da bilinen birçok meyvede doğal olarak bulunan berrak ve renksiz organik bir bileşiktir. En çok ekşimsi meyvelerde ve en çok elmada bulunur.

ÇİNKO SÜLFAT

Çinko sülfat, ZnSO4 formülüne sahip beyaz kezzap olarak da bilinen çinko sülfat inorganik bir bileşiktir. Sülfürik asit ve çinko oksit reaksiyonu ile elde edilir.  Renksiz/beyaz renkte kristalize bir bileşiktir. Doğal olarak besinlerde ve suda bulunmaktadır. En sık rastlanan formu ise heptahidrattır.

AMONYUM SÜLFAT

Amonyum sülfat, (NH4)SO4 formülüne sahip kristalize toz halde beyaz renkli olarak bulunan inorganik bir tuzdur. Toz şekere benzediğinden şeker gübresi olarak da bilinir. Amonyağın sülfürik asit ile işlenmesiyle yapılan amonyum sülfatın içerisinde %21 azot ve % 24 kükürt içerir.

AMONYAK

Amonyak, NH3 formülüne sahip azot ve hidrojen atomunun birleşmesiyle oluşan renksiz, keskin kokulu gaz bileşiğidir. Amonyak, kovalent bağlı yani ametal-ametal yapısındadır. Polar kovalent bağlı olduğundan suda iyi çözünür. Zehirli bir madde olduğundan dolayı dikkatli kullanılması gerekir. Bu yüzden de piyasada amonyak olarak değil de amonyum hidroksit şeklinde satılır. Amonyum hidroksit, amonyağın sulu çözeltisidir.

SODYUM HİDROKSİT

Sodyum Hidroksit; Sodyum, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiktir. Formülü NAOH tur. Katı halde beyaz renkte, suda çözünerek renksiz hale gelen Sodyum Hidroksit kimyasalı, su ile ekzotermik (ısı veren) reaksiyon vererek rahatça çözünebilen bir yapıdadır.

NİTRİK ASİT

Sıvı halde berrak ve sarımtırak bir madde olan Nitrik Asit içerisinde azot, hidrojen ve oksijen atomları bulundurur. Nitrik asit üretimi Şili güverçilesinin sülfürik asitle reaksiyona sokulması sonucunda, amonyak kullanımı ile veya havada bulunan azottan amonyak elde etmenin sonra da bunu yüksek sıcaklıkta ve havadaki oksijenle birleştirmek suretiyle nitrik asit üretimi gerçekleşir. Nitrik asit kuvvetli bir anorganik asittir.

1 2