POTASYUM HİDROKSİT

Potasyum Hidroksit bir kimyasal bileşik olup akkor derecede uçucu olan 360 °C’de eriyen suda ısı açığa çıkaran çözünen beyaz katı bir maddedir.Alkalik bir baz olan Potasyum Hidroksit geniş bir kullanım alanına sahiptir. Diğer adı Potas Kostik olarak bilinir.Su,alkol ve gliserinde çözünür. Eter ve sıvı amonyakta çözünmez. Suda erime esnasında ısı açığa çıkarır. Yanıcı değildir.