HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit, H2O2 formülüne sahip yaygın adıyla oksijenli su olarak bilinen tipik olarak zayıf asitli bir kimyasal çözeltidir. Saf haldeyken sudan daha akışkandır. Hidrojen peroksit en temel peroksittir. Oksitleyici, ağartma maddesi ve antiseptik olarak görev görür.