SODYUM DİOKTİL SÜLFOSÜKSİNAT

Etken maddesi içeren mükemmel bir yayıcı, yapıştırıcı, ıslatıcı ve emülgatör ajanıdır.