SÜLFAMİK ASİT

Sülfamik Asit, H3NSO3S formülüne sahip tek bir kükürt atomundan oluşan kimyasal bir bileşiktir. Sülfamik asitlerin en basit formudur. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir. Oda sıcaklığında sulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir. Kolay bir şekilde sülfomat tuzları oluşturma kabiliyeti yüksektir.