HİDROFLORİK ASİT

Hidroflorik asit, HF formülüne sahip bir bileşiktir. Hidroflorik asit, hidrojen florür sudaki çözeltisine verilen isimdir. Camlarda aşındırma özelliğinden dolayı cam kaplarda saklanamaz. Hidroflorik asit genelde, mineral floritin sülfirik asitle muamelesi ile elfsefde edilir.