NİTRİK ASİT

Sıvı halde berrak ve sarımtırak bir madde olan Nitrik Asit içerisinde azot, hidrojen ve oksijen atomları bulundurur. Nitrik asit üretimi Şili güverçilesinin sülfürik asitle reaksiyona sokulması sonucunda, amonyak kullanımı ile veya havada bulunan azottan amonyak elde etmenin sonra da bunu yüksek sıcaklıkta ve havadaki oksijenle birleştirmek suretiyle nitrik asit üretimi gerçekleşir. Nitrik asit kuvvetli bir anorganik asittir.