Dİ ETİLEN GLİKOL

Di etilen glikol, C4H10O3 formülüne sahip bir dihidrik alkol alifatik birleşiğidir. Higroskopik bir maddedir. Etilen oksidin bir kısmı hidrolizi ile üretilir.

KALSİYUM FLORÜR

Kalsiyum florür, doğada mineral florit veya fluorspar olarak buluna bilen CaF2 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Çözünürlüğü yüksek olan kalsiyum kaynağı ile sodyum flüorürün reaksiyona sokulması ile elde edilir.

DİSODYUM FOSFAT

Disodyum fosfat, Na2HPO4 formülüne sahip birkaç sodyum fosfattan biridir. Beyaz renkli kristal yapıda ve kokusuzdur. Disodyum fosfat tuzu, anhidrit yapıda olduğu kadar, 2, 7, 8 ve 12 hidratlı formlarıda bulunmaktadır.