DEKSTROZ

Dekstroz, C6H14O7 formülüne sahip üzüm şekerive kan şekeri olarak da bilinen bitkilerin öz suyunda bulunan bir karbonhidrattır. Anhidrat ve monohidrat olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Monohidrat, nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilir. Dekstroz aynı zamanda toz şekerin ana bileşenlerindendir.