MANGAN OKSİT

Kahverengi yada siyah renkli inorganik bir bileşiktir. Bu renklerin nedeni manganın temel cevheri ve mangan yumrularının bir komponenti olan mineral pirolusittendir.