MONO ETİLEN GLİKOL

MEG düşük bir uçuculuk özelliğine sahiptir ve oda sıcaklığında gliserolden % 50 daha higroskopiktir. Nem tutma özelliği vardır. Su, düşük dereceli alifatik alkoller, gliserol, asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve birçok organik bileşik ile karışabilir. Eter içinde hafifçe çözünür ancak benzen, klorlu hidrokarbonlar, petrol eteri ve yağlarda hemen hemen çözünmez. Kauçuk, selüloz asetat veya ağır bitkisel ve petrol yağlarını çözmez. Donma noktasının düşük, kaynama noktasının ise yüksek olması bu maddenin kullanım alanını genişletmektedir. Mono Etilen Glikol renksiz, viskoz tatlımsı bir sıvıdır.