MANGAN SÜLFAT

Mangan sülfat, MnSO4 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Ticari açıdan önemli bir mangan(II) tuzudur. Manganez cevherlerinin sülfirik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir. Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratlardan oluşur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır.