SODYUM HİDROKSİT

Sodyum Hidroksit; Sodyum, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiktir. Formülü NAOH tur. Katı halde beyaz renkte, suda çözünerek renksiz hale gelen Sodyum Hidroksit kimyasalı, su ile ekzotermik (ısı veren) reaksiyon vererek rahatça çözünebilen bir yapıdadır.