FORMALDEHİT

Formaldehit, CH2O formülüne sahip doğal olarak ortaya çıkan bir organik bileşiktir. Metanol olarak da bilinir. Endüstriyel sentezi, metil alkolün katalik olarak yükseltgenmesi sonucu oluşur. Genellikle %37 lik sulu çözelti şeklinde ticareti yapılır. Genellikle dezenfektan amaçlı kullanılır.

ÇİNKO SÜLFAT

Çinko sülfat, ZnSO4 formülüne sahip beyaz kezzap olarak da bilinen çinko sülfat inorganik bir bileşiktir. Sülfürik asit ve çinko oksit reaksiyonu ile elde edilir.  Renksiz/beyaz renkte kristalize bir bileşiktir. Doğal olarak besinlerde ve suda bulunmaktadır. En sık rastlanan formu ise heptahidrattır.