MANGAN SÜLFAT

Mangan sülfat, MnSO4 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Ticari açıdan önemli bir mangan(II) tuzudur. Manganez cevherlerinin sülfirik asit ile reaksiyona sokulması ile mangan di oksit ekstrakte edilir. Bu şekilde mangan sülfat üretilir. Birçok metal sülfat gibi mangan sülfat da monohidrat, tetrahidrat, pentahidrat, heptahidrat gibi çeşitli hidratlardan oluşur. Bunlardan en yaygın olanı monohidrattır.

BORİK ASİT

Borik Asit, H3BO3 formülüne sahip bor elementinin zayıf, monobazik özellikteki bir lewis asididir. Ortoborik asit, borosik asit ve hidrojen borat isimleriyle de bilinir. Borik asit kolemanit cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile mineral asidin reaksiyona girmesi ile elde edilir.

MALEİK ANHİDRİT

Maleik Anhidrit organik bir bileşiktir. Maleik Anhidrit, Maleik asitin asit anhidritidir. Maleik Anhidrit Akrilik kokusu olan renksiz veya beyaz bir katıdır. Kaplamalar ve polimerler için endüstriyel olarak büyük ölçekli olarak üretilmektedir. 202 derecede dekompize olur. Dört karbon atomu ve bir oksijen atomu içeren halkalı siklik yapıya sahiptir. Asetonda çözülür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıklarda katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir.

SODYUM METABİSÜLFİT

İnorganik bir tuz maddesidir. Disodyum yada Sodyum Pirosülfit olarak da bilinir.Normal koşullarda katı halde bulunur ancak 150 santigrat derecede eriyebilen bir hammaddedir. Uzun yıllardır yiyeceklerin korunması için kullanılmaktadır.

SODYUM BENZOAT

Sodyum benzoat, C7H5NaO2 formüllü benzo asitin bir tuz türevidir. Benzoik asitin sodyum bikarbonat, sodyum karbonat veya sodyum hidroksit ile nötralizasyonu sonucunda elde edilen gıda katkı kimyasalıdır. Sodyum Benzoat için özellikle ham karanfil, kuru erik, elma, sarımsak ve tarçın gibi gıdalar benzoik asitin tabi olarak bulunduğu kaynaklara örnek verilebilir. E211 kodu ile gıda katkı kimyasalları literatüründe yer alır.

SODYUM SİLİKAT

Genel formülü Na2SİO3 olan sodyum silikat genel adıyla cam suyu olarak da bilinir.Genelde renksizdir fakat işlemlerle yeşilimsi veya mavimsi renk alırlar.