SALİSİLİK ASİT

Salisilik asit, C7H6O3 formülüne sahip doğal bir bileşiktir. Salisilik asit, beyaz söğüt ve keklik üzümü yapraklarının kabuğundan elde edilir. Ayrıca salisin metabolizmasından da elde edilmektedir. Bir lipofilik monohidroksibenzoik asit, bir tür fenolik asit ve bir beta hidroksi asittir.