DEMİR III KLORÜR (TOZ)

Demir III klorür, FeCI3 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Demir III klorür, 350°C sıcaklıktaki demir tozları üzerinden klor gazı geçirilerek elde edilmektedir.