SODYUM KLORÜR

Sodyum klorür, (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Sodyum klorür Suda, amonyak, metanol, gliserin, formik asit, formamit ve propilen glikolda çözünür. Sodyum klorür, kan plazması dâhil hücre dışında bulunan sıvılarda yer alan başlıca iyonlardan birdir. Bu durumda birçok yaşam destek işleminde sodyum klorür önemli rol oynamaktadır.