PVP K-90

PVP K-90, C6H9NO formülüne sahip amorf bir polimerdir. Ürün, bir bazik veya N,N’-viniltriazol mevcudiyetinden vinil-2 prolidon polimerize edildikten sonra saflaştırma işlemi ile elde edilir. Sert, şeffaf parlak film oluşturur.

DEKSTROZ

Dekstroz, C6H14O7 formülüne sahip üzüm şekerive kan şekeri olarak da bilinen bitkilerin öz suyunda bulunan bir karbonhidrattır. Anhidrat ve monohidrat olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Monohidrat, nişastanın hidrolizini takiben yapılan saflaştırma, evaporasyon ve kristalizasyon gibi işlemlerin sonucunda elde edilir. Dekstroz aynı zamanda toz şekerin ana bileşenlerindendir.

DİPROPİLEN GLİKOL

Dipropilen glikol, C6H14O3 formülüne sahip bir bileşiktir. İzomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. DPG propilen oksit hidroliziyle propilen glikol üretiminin bir yan ürünü olarak üretilir. Dihidroksi alkol sınıfında yer alır.

BAKIR SÜLFAT (GÖZTAŞI)

Bakır sülfat, CuSO4 formülüne sahip göztaşı olarak da bilinen mavi ve kokusuz inorganik bir bileşiktir. bakır sülfat, bakır metali sıcak konsantre sülfürik asit veya seyreltik sülfürik asit ile oksitleriyle muamele etmek suretiyle endüstriyel olarak üretilir.

TOZ KÖPÜK KESİCİ

TOZ KÖPÜK KESİCİLER (köpük gidericiler), bir solüsyonun veya emülsiyonun yüzey gerilimini azaltarak köpük oluşturmasını önceden önleyen katkı maddeleridir. Genelde kullanılan köpük kesiciler, çözünmez yağlar, dimetil polisiloksanlar, diğer silikonlar, bazı alkoller, stearatlar ve glikollerdir. Köpük kesiciler, hem köpük oluşumunu engellemek amacıyla, hem de var olan köpüğü yok etmek amacıyla kullanılabilirler.

BARYUM OKSİT

Beyaz higroskopik ve yanıcı olmayan inorganik  bir bileşiktir.

CALSİYUM LİGNO SÜLFONAT

Calsiyum ligno sülfonat sülfiroz asit pulping atıkları ile işlenmiş bir tür doğal anyonik yüzey aktif ajanıdır.

MAGNEZYUM STEARAT

Mg(C18H35O2) formülüne sahip kimyasal bileşiktir. Doğal bir magnezyum sabunudur. Magnezyum ile çeşitli oranlarda stearik ve palmitik asit içerir. Magnezyum stearat oktadekanoat olarak da adlandırılan bir dolgu malzemesidir.

KİREÇ

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

1 2